Kwaliteit BIG-opleidingen bevestigd tijdens visitatie

Wij zijn er trots op dat alle vier de BIG-opleidingen positief uit de visitatie zijn gekomen

3 oktober 2018

Tijdens de laatste week van september zijn onze vier BIG-opleidingen - gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog K&J en klinisch neuropsycholoog - gevisiteerd. De visitatiecommissie heeft gesproken met meer dan 50 deelnemers, hoofdopleiders, (hoofd)docenten, praktijkopleiders, medewerkers en directie van de RINO Groep, leden van de examencommissies en de besturen van de stichtingen. Graag delen we de bevindingen van de visitatiecommissie:

Positief benoemd:

  • De hoofdopleiders hebben een duidelijke visie op de opleidingsprogramma’s.
  • Deelnemers zijn tevreden en waarderen de opleidingen, ze ervaren goede ondersteuning en begeleiding door hoofdopleiders en jaargroepopleiders. Ook zijn ze positief over de ontvangen individuele feedback in de (half)jaargesprekken.
  • Praktijkopleiders en deelnemers waarderen de samenwerking met de RINO Groep en ervaren dat het opleiden in gezamenlijkheid gebeurt.
  • In de specialistische opleidingen wordt de kwaliteit en de grote betrokkenheid van de academie en wetenschap gewaardeerd.
  • We hebben enthousiaste en kundige opleiders en docenten.
  • Klanten zijn blij met het nieuwe gebouw van de RINO Groep en de goede ondersteuning en bereikbaarheid van de medewerkers.

Aandachtspunten

De benoemde aandachtspunten uit de zelfstudie onder hoofdopleiders en opleidingsmanagers van de BIG-opleidingen zijn in lijn met de aandachtspunten benoemd door de visitatiecommissie: meer aandacht voor ‘personalized education’, de doorontwikkeling van toetsing en toetsbeleid, en het verbeteren van opleidingsroutes in samenwerking met de praktijkopleidingsinstellingen.

Opleiden doe je samen

Wij zien uit naar de definitieve visitatierapporten begin december. In afstemming met de curriculum- en opleidingscommissies zullen we aan de hand van de aanbevelingen uit de visitatierapporten onze plannen voor de opleidingen verder ontwikkelen. Voor de RINO Groep was de visitatie een mooi moment om vooruit te kijken als het gaat om de kwaliteit van de opleidingen. We danken een ieder voor het bijdragen aan dit succes: opleiden doe je samen.
​​​​​​​

​​​​​​​

Ook interessant voor jou