Visitatie bij de RINO Groep

Visitatiecommissie o.l.v. prof. dr. Janke Cohen-Schotanus

25 september 2018

De BIG-opleidingen van de RINO Groep worden deze week gevisiteerd. Op 26, 27 en 28 september krijgen we bezoek van de visitatiecommissie onder leiding van voorzitter: prof. dr. Janke Cohen-Schotanus. Zij is hoofd van het Centrum Innovatie en Onderzoek Medisch Onderwijs, Faculteit Medische Wetenschappen van het UMCG. Hoewel we deze 5-jaarlijkse visitatie best een beetje spannend vinden, kijken we er erg naar uit. We zijn een lerende organisatie en grijpen alle feedback aan om verder te bouwen aan kwaliteit.

Wat wordt getoetst?


De RINO Groep biedt alle vier de BIG-opleidingen voor de ggz:
​​​​​​​
  • Gezondheidszorgpsycholoog
  • Psychotherapeut
  • Klinisch psycholoog
  • Klinisch neuropsycholoog
Dit doen we in samenwerking met de Stichting PDO GGZ Utrecht, Stichting PDO GGZ Leiden/Rotterdam en Stichting PaON. De visitatiecommissie gaat na of onze opleidingen in de periode 2015 -2017 voldeden aan de formele eisen en of er ruimte is om verder te verbeteren.

Wie zit in de visitatiecommissie?


De visitatiecommissie bestaat uit onafhankelijke inhoudsdeskundigen en deelnemers die namens de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) van de FGzPt optreden. Tijdens de visitatie toetst de commissie de kwaliteit van de opleidingen aan de hand van 7 domeinen: onze visie op opleiden, opleidingsprogramma’s, leeromgeving, toetsing, opleiders, management, organisatie en onze kwaliteitszorg. De commissie spreekt hierover meer dan 50 betrokkenen: hoofdopleiders, hoofddocenten, praktijkopleiders, leden van de examencommissies, medewerkers en deelnemers van alle opleidingen.

Wat gebeurt er na de visitatie?


Met de aanbevelingen van de visitatiecommissie bouwen de besturen van de Stichtingen, de curriculumcommissies en de opleidingscommissies gezamenlijk verder aan de kwaliteit van onze opleidingen.​​​​​​

Meer weten over onze BIG-opleidingen?

Erkenning aanvragen om BIG-professionals op te leiden?

Ook interessant voor jou