Dirk den Hollander benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Dirk den Hollander is op 31 augustus benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Naussau.

5 september 2018

Dirk den Hollander is op 31 augustus benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn grote inzet voor en visie op de geestelijke gezondheidszorg. Tijdens de bijeenkomst was Burgemeester Elly Blanksma aanwezig om Dirk het lintje op te spelden. Per 1 september is hij met pensioen gegaan.

​​​​​​​

​​​​​​​Grondlegger rehabilitatiebeweging
Vanaf de jaren tachtig is Dirk via (voorheen) Storm Rehabilitatie betrokken bij de rehabilitatiebeweging in Nederland. Samen met Jean Pierre Wilken ontwikkelde hij het Systematisch Relationeel Handelen (SRH), een methodiek die handen en voeten geeft aan de Integrale Rehabilitatiebenadering. Hij schreef hierover het handboek Integrale Rehabilitatiebenadering en het boek ‘Zo worden cliënten burgers; praktijkboek systematisch rehabilitatiegericht handelen’. Deze laatste uitgave is ook vertaald in het Engels en Russisch.

​​​​​​​Zijn gedachtegoed en SRH-methodiek zijn inmiddels gemeengoed in talloze GGZ-instellingen en instellingen voor maatschappelijke opvang in Nederland en België. Via ‘The CARe Europe’ heeft Dirk ervoor gezorgd dat ook in de rest van Europa de SRH-methodiek is doorgedrongen. In 2012 heeft hij voor kwetsbare mensen die niet of moeilijk terechtkunnen in de reguliere zorg de Stichting ‘Nei Skoen’ opgericht, die activiteiten organiseert voor mensen die kampen met verslavingsproblemen, psychische problemen, schulden of een combinatie daarvan.

Tot slot werkte Dirk de afgelopen 11 jaar als hoofdopleider Strengths en SRH bij de RINO Groep, waar hij verantwoordelijk was voor het modelgetrouw verspreiden van de methodiek. Hij verzorgde en ontwierp samen met een aantal deskundigen trainingen. Ook had hij de inhoudelijke leiding over het docentenkorps, dat bestaat uit 30 docenten, die landelijk werken bij instellingen voor Ggz. Inmiddels zijn er in Nederland en Vlaanderen ook 160 coaches opgeleid, die mede de methodiek implementeren bij de instellingen.

Douglas Bennet Award
De benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau komt boven op de Douglas Bennet Award die Dirk in 2010 ontving. Deze werd hem toegekend voor de voorbeeldige en inspirerende inzet voor mensen met een ernstige psychische aandoening.

Afscheid
Afgelopen woensdag 29 augustus namen de collega’s van de RINO Groep afscheid van Dirk. We danken hem voor zijn niet aflatende inzet en de constructieve en inspirerende samenwerking. Wij wensen Dirk toe dat hij volop van zijn welverdiende pensioen kan gaan genieten!
​​​​​​​
Medewerkers van de RINO Groep