nieuws
9 augustus 2018

Hoe borgen we kwaliteit binnen de BIG-opleidingen?

Het borgen van de kwaliteit binnen de vier BIG-opleidingen gebeurt onder andere door visitatie

Het borgen van de kwaliteit binnen de vier BIG-opleidingen (GZ, PT, KP K&J en KNP) gebeurt onder andere door het visiteren van de opleidingen. De Stichtingen en de RINO Groep worden eens per vier jaar gevisiteerd en dit jaar is het zover en vindt de visitatie plaats op 26, 27 en 28 september. De visitatiecommissie bestaat uit inhoudsdeskundigen en deelnemers die namens de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) van de FGzPt visiteren en nagaan of de opleiding voldoet aan de formele eisen van de BIG-besluiten en of er ruimte is de opleiding verder te ontwikkelen en verbeteren. De RINO Groep ontvangt deze maand al een voorlopig advies over de formele erkenning van de opleidingen. Het visitatiebezoek eind september richt zich vooral op de kwaliteit van de opleidingen. Voor ons een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken als het gaat om de kwaliteit van de opleidingen.

Vertaling kwaliteit naar praktijk

De hoofdopleiders en opleidingsmanagers van de BIG-opleidingen hebben in een zelfstudie hun sterke punten en aandachtspunten aan de visitatiecommissie toegestuurd. De RINO Groep hecht waarde aan de wensen en behoeften van de professional en aan de aansluiting bij actuele ontwikkelingen in het werkveld. Dit vertaalt zich onder meer naar aandacht voor ‘personalized education’, de implementatie van keuzemodules en extra aandacht voor een actueel thema als ‘Regievoering’. Aandacht voor het individu door persoonlijke begeleiding blijft centraal staan, terwijl een praktische digitale leeromgeving onze deelnemers en praktijkopleiders effectief ondersteunt. Met het thema ‘opleiden doe je samen’ ondersteunt de RINO Groep haar opleiders met o.a. een e-learning en training voor nieuwe praktijkopleiders, organiseert zij geaccrediteerde docentenbijeenkomsten en gratis didactische workshops. Een belangrijk aandachtspunt is de doorontwikkeling van toetscriteria. 

Wil je meer weten over de BIG-opleidingen?

Wil je erkenning aanvragen om medewerkers op te leiden tot BIG-professionals?

Ook interessant voor jou