Cedeo-erkenning verlengd

Hoge klanttevredenheidsscore voor RINO Groep

19 juli 2018

Na recent klantonderzoek heeft Cedeo de erkenning van de RINO Groep verlengd. De RINO Groep hecht veel waarde aan dit Cedeo-keurmerk, omdat persoonlijke aandacht en klanttevredenheid bij ons centraal staan. We luisteren, denken mee en staan klaar voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid.​​​​​

Hoe word je Cedeo-erkend?
Cedeo geeft inzicht in hoe tevreden klanten zijn over de opleidingsinstituten waar ze een cursus, training of opleiding hebben gevolgd. Een instituut krijgt het Cedeo-keurmerk als het voldoet aan een reeks kwantitatieve en kwalitatieve criteria, en goed scoort in een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek dat Cedeo uitvoert. Daartoe dient ten minste 80% van de ondervraagden zich uit te spreken in termen van ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings-, en natraject.
Dit voorjaar heeft Cedeo de klanttevredenheid van de RINO Groep opnieuw onderzocht, zowel onder deelnemers die ons open aanbod hebben gevolgd als onder contactpersonen van incompany- en maatwerkopdrachten. Onze erkenning is wederom verlengd!

De resultaten

In hun eindoordeel over de maatwerkopleidingen van RINO tonen alle geïnterviewden zich tevreden. Gevraagd naar de sterke kanten van de RINO Groep, wijzen ze in de eerste plaats op de kwaliteit van de docenten. Verder prijzen ze de RINO Groep om het geleverde maatwerk en de betrouwbaarheid, oftewel ‘ze doen wat je met hen hebt afgesproken’. Ook over de open opleidingen van de RINO Groep zijn alle geïnterviewden over het geheel tevreden tot zeer tevreden. Zij tonen zich enthousiast over het aanbod, de inhoud van de lessen en de kwaliteit van de docenten.
Een greep uit de antwoorden van klanten die deelnamen aan dit onderzoek:

‘Ze sluiten heel erg aan bij de praktijk. De samenwerking is goed.’

‘De RINO Groep bood ons de gelegenheid om samen een blended opleiding voor coaches te ontwikkelen, iets dat we op dat moment nergens anders konden krijgen.’

‘Wij hebben voor de RINO Groep gekozen omdat ze naast de opleiding ook echt met je meedenken en ondersteuning bieden bij je ontwikkeling.’

'Wat opvalt, is de enorme deskundigheid van de docenten.’

‘De trainers zijn kwalitatief heel sterk. Ze leggen enorm goed de link tussen theorie en praktijk.’

‘De inhoudelijke kennis van de trainers is een groot pluspunt.’

‘Wat ik bij de RINO Groep erg prettig vind, is de betrouwbaarheid. Ze doen wat je met hen hebt afgesproken.’

‘Het aanbod van de RINO Groep is heel gespecialiseerd en goed toepasbaar op ons werkveld.’

Gesprek met directie
Cedeo heeft de RINO Groep ook gesproken en onder meer een aantal vragen gesteld over kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Hieronder hun bevindingen.

Kwaliteit

‘De RINO Groep werkt samen met experts van universiteiten en uit praktijkinstellingen met als doel actuele ontwikkelingen te verbinden aan de dagelijkse praktijk van de professional. In nauw overleg met klanten, cursisten en opdrachtgevers, wordt ingezoomd op persoonlijke doelstellingen en wensen. De RINO Groep heeft kwaliteit hoog in het vaandel: ze biedt haar docenten regelmatig begeleiding aan voor de verdere ontwikkeling van de professionals met workshops gericht op didactiek. Op die manier houdt men het niveau van de dienstverlening én haar imago hoog.’

Continuïteit

‘De ontwikkelingen binnen de ggz en aanverwante vakgebieden gaan snel. Door de nauwe verbinding met universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en praktijkinstelling is de RINO Groep in staat om daadkrachtig in te kunnen zoomen op veranderende marktomstandigheden. De komende tijd krijgt blended learning nog meer aandacht, net als gepersonaliseerd leren.’

​​​​​​​
Bedrijfsgerichtheid
‘De RINO Groep besteedt aandacht aan voor- en na trajecten om opleidingswensen en -eisen goed te kunnen vertalen in een cursus of opleiding. De RINO Groep is zo goed in staat om in de uitvoering optimaal aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van de professional enerzijds en anderzijds bij te dragen aan een stuk borging van het geleerde.’
 
We zijn als RINO Groep heel blij met deze uitkomsten en gebruiken de feedback om onze producten en diensten nog verder te verbeteren.

Ook interessant voor jou