CCE en RINO Groep bundelen krachten

Bekijk het opleidingsaanbod van CCE

28 mei 2018

Bestuurder Hedda van ’t Land van de RINO Groep en bestuurder Rieneke de Wit van CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) ondertekenden dinsdag 29 mei tijdens een feestelijke bijeenkomst de samenwerkingsovereenkomst om CCE Scholing gezamenlijk aan te bieden. Door deze krachtenbundeling kunnen de partijen de uitgebreide ervaring van de RINO Groep met opleiden in de zorg combineren met de expertise van CCE op het gebied van ernstig probleemgedrag.

Directeur Hedda van ’t Land van de RINO Groep en bestuurder Rieneke de Wit van CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) ondertekenen samenwerkingsovereenkomst
Directeur Hedda van ’t Land van de RINO Groep en bestuurder Rieneke de Wit van CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Bijdragen aan betere zorg

De RINO Groep organiseert opleidingen, cursussen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Edith Frederiks, afdelingsmanager bij- en nascholing: ‘Onze drijfveer is om bij te dragen aan betere zorg. Dat doen we door een uitgebreid en actueel aanbod, waarmee professionals zich zowel in de breedte als diepte verder kunnen ontwikkelen. Om dit te kunnen doen, werken wij nauw samen met een team van zo’n 800 topdocenten en met diverse kennispartners als zorginstellingen, universiteiten en kennisinstituten. De samenwerking met CCE past hier heel goed bij. De kennis en ervaring die CCE heeft dankzij hun consultaties, scholing en onderzoek is van grote waarde voor professionals in de zorg. Bovendien kan de inhoud van cursussen voortdurend geactualiseerd worden met de nieuwste inzichten en ervaringen die CCE opdoet.’

Kennis delen met professionals

CCE ontwikkelt en deelt expertise om professionals meer handelingsbekwaam te maken en mee te denken over duurzame benaderingen en oplossingen voor de begeleiding en ondersteuning bij ernstig probleemgedrag. De organisatie heeft jarenlange ervaring met het inzetten van een brede, interdisciplinaire en contextuele benadering bij het doorbreken van vastgelopen zorg met probleemgedrag in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, GGZ, jeugdhulp en onderwijs. Inge Anthonijsz, projectleider leren en opleiden: ‘Het bieden van scholing is een van onze manieren om expertise over ernstig probleemgedrag te delen met professionals. Met de kennis en ervaring van de RINO Groep op het gebied van opleiden en ontwikkelen van professionals kunnen we meer expertise delen en doorgeven aan een bredere groep professionals.’

Steeds groter aanbod

In eerste instantie betreft de samenwerking de door CCE ontwikkelde cursussen ‘Interdisciplinair samenwerken rond probleemgedrag in de ouderenzorg’ en ‘Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag’ waarbij het gaat om open inschrijvingen. Het opleidingsprogramma zal steeds verder worden uitgebreid voor de werkvelden gehandicaptenzorg, ouderenzorg, GGZ, jeugdhulp en onderwijs. De cursussen worden georganiseerd door de RINO Groep op haar locatie in Utrecht en verzorgd door coördinatoren en consulenten van CCE.

Meer informatie

Meer weten over de samenwerking tussen de RINO Groep en CCE? Lees het uitgebreide interview over kennispartners van de RINO Groep met onder meer Marjan Boertjes, regiodirecteur CCE, tevens verantwoordelijk voor de portefeuille leren en opleiden.

Wil je het aanbod van CCE bekijken?

v.l.n.r. Boven: Roderick Jansen (opleidingsmanager RINO Groep), Rieneke de Wit (bestuurder CCE), Hedda van ’t Land (directeur RINO Groep), Marjan Boertjes (regiodirecteur CCE). Onder: Nathalie de Groot (opleidingsmedewerker RINO Groep), Inge Anthonijsz (projectleider CCE), Edith Frederiks (Manager Bij en Nascholing RINO Groep)
v.l.n.r. Boven: Roderick Jansen (opleidingsmanager RINO Groep), Rieneke de Wit (bestuurder CCE), Hedda van ’t Land (directeur RINO Groep), Marjan Boertjes (regiodirecteur CCE). Onder: Nathalie de Groot (opleidingsmedewerker RINO Groep), Inge Anthonijsz (projectleider CCE), Edith Frederiks (Manager Bij en Nascholing RINO Groep)