Straks lig ik boven op de stapel als ik solliciteer

Interview met Deelnemers Laura Klijn en Maaike van Nielen

12 april 2013
 

Deelnemers Laura Klijn en Maaike van Nielen

De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is mateloos populair. Zo populair, dat het moeilijk is om ertussen te komen - maar er zijn alternatieven. Maaike van Nielen, Gz-psycholoog bij Horizon Jeugdzorg in Hellevoetsluis, bemachtigde een plek aan de GZ-opleiding Kinderen en Jeugd; Laura Klijn, orthopedagoog bij Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Hoogvliet, koos voor een alternatieve route richting de registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Samen vergelijken ze de voor- en nadelen.


Kwestie van geluk
Het aantal belangstellenden voor de GZ-opleidingen is zoveel groter dan het aantal opleidingsplaatsen, dat het geen kwaad kan als het lot een handje helpt. Dat overkwam Maaike: “Ik dacht eerst nog meer ervaring op te doen als basispsycholoog, toen ik de opleidingsplaats van een uitgevallen deelnemer kreeg aangeboden. Daarop heb ik direct ja gezegd.” “Voor een plek aan de GZ-opleiding moet je geluk hebben,” constateert Laura nuchter. “Ik werd bij elke sollicitatie naar een opleidingsplek afgewezen - er zijn altijd zoveel kandidaten dat de keus niet snel valt op een parttimer zoals ik. Toen ging ik nadenken over een alternatief. Sinds een jaar volg ik een zogenaamde sprokkelroute: ik combineer losse opleidingen tot ik voldoende punten heb voor de registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.”

Vrij of vast
Laura is blij met de vrije keuze en de eigen regie die het sprokkelen haar biedt. “Ik kan precies die cursussen kiezen die passen bij mijn werkveld, mijn ervaring en mijn interesse. Ik doe nu bijvoorbeeld speltherapie - geweldig! Bovendien kan ik bepaalde opleidingen zo kiezen dat ze ook meetellen voor het opleidingstraject cognitieve gedragstherapie, dat ik hiernaast volg.” Het nadeel is dat de cursussen qua planning niet op elkaar zijn afgestemd: “Soms kan ik een tijdje niks van mijn gading vinden, dan zijn er weer drie tegelijk die ik wil doen. Bovendien moet ik zelf bevechten dat ik op mijn werkplek begeleid word.” Dat is het voordeel van de GZ-opleiding: een vast programma inclusief praktijkbegeleiding en supervisie. “De randvoorwaarden worden goed bewaakt, dat is fijn,” beaamt Maaike. “Maar het vaste programma heeft ook nadelen. Zo is het sterk gericht op de ggz, en als je daar niet werkt, zoals ik, sluit het dus niet in alle opzichten goed aan bij je werkpraktijk. En je moet evengoed bevechten dat je binnen je werk tijd krijgt om te leren.”

Kansen vergroten
Het eindniveau van beide routes is vergelijkbaar. Desondanks geeft de BIG-registratie, die exclusief verbonden is aan de GZopleiding, in bepaalde opzichten wel een voorsprong. Maaike: “Iemand die een sprokkelroute heeft gedaan, heeft wel de kennis, maar niet de bevoegdheid voor álle handelingen die de Gz-psycholoog wel zelf mag uitvoeren.” Dat probleem kan worden opgelost als het voorgenomen traject voor mensen met eerder verworven competenties er komt. Laura: “Hopelijk komt daar snel duidelijkheid over.” Hoe dan ook heeft ze het volle vertrouwen dat haar sprokkelroute haar kansen op de arbeidsmarkt gaat vergroten: “Als ik ooit met een NIP-registratie solliciteer op een basisfunctie, lig ik wel meteen boven op de stapel.“