'Kennis en vaardigheden leren die ik de volgende dag al kan gebruiken'

Interview met Femke Willighagen

12 februari 2023
 

Femke Willighagen

In de vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: CGT binnen het forensisch werkveld leer je de principes van het gedragstherapeutisch proces toepassen in de praktijk. Femke Willighagen, Gz-psycholoog bij Dienst Justitiële Inrichtingen, vertelt hoe zij de cursus en de impact ervan in de praktijk ervaart.

Femke is haar loopbaan begonnen als kind- en jeugdpsycholoog. In 2017 is zij voor zichzelf begonnen en is ze zich gaan richten op de jongvolwassenen en volwassenen. Na 18 jaar in de ggz te hebben gewerkt, heeft Femke sinds oktober 2021 de overstap gemaakt naar de forensische zorg.

De theorie én de praktijk

‘Sinds 2009 ben ik geregistreerd als cognitief gedragstherapeut bij de VGCt, maar ik had geen achtergrond in de forensische zorg. Ik heb deze cursus op inhoud gekozen, om mijn kennis en vaardigheden op gebied van CGT op te frissen. En om te leren hoe in de hectiek van alle dag in mijn werk in de PI, het gedragstherapeutisch proces scherp te houden. Ik zit in een groep van tien cursisten, een hele gemengde groep, dat maakt het nog interessanter. We zijn halverwege en ik kan nu al het geleerde toepassen in de praktijk’, aldus Femke.

 

'We zijn halverwege en ik kan nu al het geleerde toepassen in de praktijk'

Femke Willighagen

De impact van blended learning

Femke ervaart de lesvorm als heel fijn. 'Er is veel kennisoverdracht en we krijgen opstekers waar ik wat mee kan. Hierdoor word je weer alerter op hoe en waarom je bepaalde dingen doet. In de waan van de dag ga je hier nog wel eens aan voorbij, maar het is goed om hier bij stil te staan en verbeteringen door te voeren. De combinatie van lesdagen op locatie afgewisseld met online intervisie-bijeenkomsten zorgen ervoor dat je tussen de lesdagen door actief bezig blijft met de lesstof en verkregen inzichten, voor mij werkt dat perfect', vertelt ze.

Het belang van verschillende werkvormen

Tijdens deze cursus worden verschillende werkvormen ingezet zoals rollenspelen, reflectiemomenten, casusbesprekingen en videomateriaal. ‘Door deze verschillende manieren van leren, word ik op een goede manier getriggerd. Bovendien werkt het prettig en veilig binnen de groep. De voorbeelden en literatuur zijn goed gekozen. Ik kan deze cursus dan ook aanraden aan iedereen die in de forensische zorg werkt.’

Het belang van CGT in de praktijk van de forensische zorg

‘Op het gebied van agressie, partnergeweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag heb ik strategieën geleerd die ik meteen de volgende dag kon inzetten en waar ik meteen baat bij heb gehad. Het is belangrijk om goede inschattingen te maken of iemand een gevaar is, voor een ander of zichzelf. De gevolgen kunnen veel impact hebben zoals ontregelende mensen of agressief gedrag. Het contextuele gesprek en motiverende gespreksvoering zijn heel belangrijk in een penitentiaire inrichting. De cursus CGT in de praktijk van de forensische zorg geeft mij meer verdieping, die ik trouwens niet alleen op mijn werk, maar ook thuis kan gebruiken bij mijn drie pubers’, vertelt Femke met een lach.

 

Meer weten over de cursus CGT binnen het forensisch werkveld (50 uur)?