'Creëer eerst een emotioneel veilige gezinssituatie'

Interview met Elien van Oostendorp en Lenny Rodenburg

3 november 2022
 

Elien van Oostendorp en Lenny Rodenburg

Lenny Rodenburg en Elien van Oostendorp verzorgen de Specialistische cursus Systeemtherapie kind & jeugd. In dit interview uit het tijdschrift GZ-psychologie vertellen ze over het gezin het uitgangspunt voor vrijwel alle emotie- en hechtingsgerichte behandelingen. Ook gaan ze in op hun eerder gepresenteerde Nederlandstalige integratie van de behandelmodellen Attachment Based Family Therapy (AFBT), Emotionally Focused Family Therapy (EFT) en Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP).

Vanuit welke visie schreven jullie het betreffende artikel?

'Wij leerden elkaar kennen bij ggz-instelling MoleMann, waar we allebei werkten vanuit een vernieuwende visie op de behandeling van kinderen met psychische problemen. We wilden weg van de klassieke ggz, waarin de individuele stoornis het uitgangspunt is bij diagnostiek en behandeling. Daarom zijn we uiteindelijk een eigen praktijk gestart, vanuit de redenering dat een kind niet wordt geboren met een angst- of agressieprobleem, maar dat veel gedrags- en psychische problemen van kinderen ontstaan in de relaties met de mensen om hen heen. Vooral de vaardigheden die een gezin heeft in het omgaan met emoties of stress zijn hierin zeer bepalend, dus moet je het gezin in onze optiek ook van meet af aan bij de behandeling betrekken.'

Lees het complete interview in het tijdschrift GZ-psychologie.

Wil jij les van Lenny Rodenburg en Elien van Oostendorp?