‘Met de kennis die ik opdoe in de Verkorte GZ-opleiding voel ik me als psychotherapeut beter onderlegd’

Interview met Ozlem Yildiz

23 september 2021
 

Ozlem Yildiz

Dat psychotherapeuten die de GZ-opleiding willen volgen in aanmerking komen voor vrijstellingen is bij weinigen bekend. In de Verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten die de RINO Groep en Rino Amsterdam gezamenlijk aanbieden wordt rekening gehouden met de al aanwezige kennis en expertise die deelnemers als psychotherapeut hebben verworven, met name op het gebied van behandeling. Waarom deze Verkorte GZ-opleiding van grote toegevoegde waarde is voor psychotherapeuten legt deelnemer Özlem Yildiz in dit interview uit.

Waarom koos je voor de PT-opleiding en niet rechtstreeks de GZ-opleiding?

‘Dat was een samenloop van omstandigheden. Net als anderen liep ik er tegenaan dat er meer kandidaten waren voor de GZ-opleiding dan opleidingsplekken. Intussen ontwikkelde ik als basispsycholoog steeds meer affiniteit met psychotherapie. Als ik in een multidisciplinair overleg hoorde hoe een psychotherapeut een casus benaderde vanuit de diepte en hoe een gz-psycholoog dat meer pragmatisch en vanuit diagnostiek deed, ging mijn hart meer uit naar psychotherapie. Juist het vervolg vond ik interessant: je hebt een diagnose, hoe nu verder? Uiteindelijk kreeg ik als externe een mooie kans om bij een kleinere psychotheropiepraktijk te gaan werken en mijn werk te combineren met de 4 jarige PT-opleiding.’

'Ik ervaar dat het goed uit kunnen leggen van klachten die een cliënt noemt, oftewel het kunnen geven van psycho-educatie vanuit kennis over diagnostiek, uiteindelijk ook weer de therapeutische relatie met de cliënt versterkt.'

Ozlem Yildiz

Waarom besloot je na de PT-opleiding dan toch ook de GZ-opleiding te doen?

‘De PT-opleiding gaat heel erg de diepte in en is vooral gericht op de therapeutische relatie. Tijdens de opleiding besteedden we veel aandacht aan specifieke cases en het effectief toepassen van diagnostische en interventiemethoden. Als keuzevak volgde ik de applicatiecursus ‘psychopathologie, diagnostiek en indicatiestelling’ van Anne Lindenborn, wat ik ontzettend interessant vond en waar ik graag meer over wilde weten. Daarbij vind ik het superboeiend om werken te combineren met leren en speelde ik al langer met het idee om te gaan voor de KP-opleiding. Ook daarvoor heb ik de GZ-opleiding nodig. Het voorstel dat er nu ligt voor de hernieuwde beroepenstructuur, waarin psychotherapeuten die geregistreerd staan als gz-psycholoog in het specialistenregister worden toegelaten als klinisch psycholoog, zijn voor mij een extra motivatie.’

Welke meerwaarde heeft de GZ-opleiding voor psychotherapeuten?

‘Met de kennis die ik opdoe in de GZ-opleiding voel ik me als psychotherapeut beter onderlegd. De bredere diagnostische kennis voegt echt iets toe voor mij als behandelaar, omdat ik het voorwerk van een behandeling beter kan uitvoeren en onderbouwen. Als een behandeling stagneert kan diagnostiek bovendien een hulpmiddel zijn om te evalueren wat er gebeurt. Zo had ik laatst een cliënt waarvan haar reactie op de behandeling mij deed vermoeden dat er wellicht sprake was van ASS. Vanuit deze kennis kun je als hulpverlener ervoor kiezen om eerst dat uit te zoeken, omdat dit kan betekenen dat een geheel andere behandeling nodig is.’
 
‘Het voordeel van de Verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten is dat de inhoud en literatuur op de aanwezige kennis is aangepast. Daardoor is het heel verdiepend om vanuit de psychotherapie naar diagnostiek te kijken: wat betekent een diagnose voor die ene persoon met die ene hulpvraag? Als psychotherapeut kunnen we ons soms verliezen in de behandelrelatie met de cliënt. Ik ervaar dat het goed uit kunnen leggen van klachten die een cliënt noemt, oftewel het kunnen geven van psycho-educatie vanuit kennis over diagnostiek, uiteindelijk ook weer de therapeutische relatie met de cliënt versterkt.’
 

Welk voordeel heeft de Verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten voor de praktijkopleidingsinstelling waar je werkt?

‘Opvallend is dat deze route nauwelijks leeft, zowel in de praktijk als bij psychotherapeuten. Je ziet vaker vacatures voor Gz-psychologen die de PT-opleiding willen doen. Zelf werk ik bij Cirya GGZ waar ik tijdens mijn sollicitatie vorig jaar heb aangegeven interesse te hebben in de GZ-opleiding. Zij waren op dat moment nog bezig met de erkenning en uiteindelijk kwamen de ontwikkelingen en mijn wens samen. Het voordeel voor de praktijkopleidingsinstelling is dat ik als psychotherapeut al een BIG-registratie heb. Natuurlijk worden er veel uren geïnvesteerd in werkbegeleiding en diagnostiek, maar tegelijkertijd kan ik nu een goede bijdrage leveren aan de diagnostiek-afdeling die we op poten aan het zetten zijn en vanuit bredere kennis een aanvulling vormen op het team.’
 
‘Iedereen die het overweegt, beveel ik van harte aan om de Verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten te volgen. En praktijkinstellingen om psychotherapeuten op te leiden tot Gz-psycholoog.’
 

Wil je meer weten over de Verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten?

Ook interessant voor jou