‘Kanker is eigenlijk altijd emotionele ontregeling, maar niet voor iedereen hetzelfde.’

Interview met Aline Rütter

19 augustus 2021
 

Aline Rütter

Aline Rütter werkt sinds enkele jaren als Gz-psycholoog bij het Helen Dowling Instituut, waar ze zich gespecialiseerd heeft in het verlenen van psycho-oncologische zorg aan mensen met kanker. Daarvoor was ze werkzaam als verpleegkundige en heeft ze haar oncologie-aantekening gehaald. Deze twee werelden komen samen nu ze hoofdopleider is geworden van de Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen. Rütter: ‘Ik kan mij nog erg goed herinneren waar ik als verpleegkundige tegenaan liep bij het contact met de patiënten, maar ook met de collega’s en artsen. Deze opleiding biedt gerichte handvatten als het gaat om psychosociale zorg voor mensen met kanker, maar ook voor alles wat daar verder bij komt kijken. Ook besteden we aandacht aan zelfzorg en vitaliteit van de verpleegkundige, iets wat erg belangrijk is.’

Waarom is psychosociale zorg zo belangrijk voor deze patiënten?
‘Kanker is een ruimte innemende ziekte, niet alleen in het lijf maar ook in het hoofd. Het is een emotioneel proces waar niet iedereen hetzelfde op reageert. Tijdens de opleiding leer je omgaan met de heftige emoties van mensen met de diagnose kanker, hoe je deze mensen kunt benaderen en emotioneel kunt kalmeren. Je brengt een stukje rust terug in hun hoofd, zodat ze beter ontvankelijk zijn voor de rest van de informatie die ze krijgen.’
 

'Tijdens de opleiding leer je omgaan met de heftige emoties van mensen met de diagnose kanker, hoe je deze mensen kunt benaderen en emotioneel kunt kalmeren.'

Aline Rütter

Hoe is deze opleiding opgezet?
‘De opleiding is in verschillende onderwerpen opgedeeld, waarbij diverse patiënten en hun thuissituatie besproken worden. Je leert per patiënt welke handeling en activiteit helpen. Een patiënt die erg bang is, wil gerustgesteld worden. Patiënten die gewend zijn regie te nemen en controlebehoeftig zijn, wil je laten voelen dat zij nog steeds ‘in control’ zijn, ondanks wat hen overkomt. Ga met iedereen in gesprek, sluit zo goed mogelijk aan bij de wensen en behoeften van de patiënt, maar ook bij zijn copingstijlen.
 

In een speciaal blok besteden we aandacht aan het jonge gezin. Hoe ga je als ouder om met de diagnose kanker, hoe communiceer je dit met je kinderen? We kijken ook naar kanker binnen een relatie: wat doet het met de relatie zelf, maar ook met intimiteit en seksualiteit? Op dit onderwerp rust vaak nog een taboe, maar alleen al dat jij als verpleegkundige kenbaar maakt dat dit bespreekbaar is, is vaak al genoeg voor de patiënt. Ook als de patiënt er in die fase nog niet aan toe is dit onderwerp aan te snijden.

Ook aan mensen met een andere culturele achtergrond wordt aandacht besteed. Wij hebben onze eigen manier van kijken naar ziektes, andere culturen hebben hier een totaal andere kijk op. In het blok interculturele aspecten gaan we in op deze verschillen.

Eén van de lessen is gewijd aan de moeilijke patiënt. Daarmee bedoelen we niet dat de patiënt moeilijk is, maar dat het voor de verpleegkundige lastig is met deze patiënt om te gaan. Bijvoorbeeld omdat de patiënt ontkent dat hij ziek is, of omdat er iemand tegenover je zit met wie jij je kunt identificeren: als jij een jonge moeder bent en er zit een jonge moeder als kankerpatiënt tegenover je, dan komt dat wel heel dichtbij. Ook dat noemen we een moeilijke patiënt. Daarom is zelfzorg heel belangrijk. Om die reden besteden we in deze opleiding dus ook aandacht aan zelfzorg en eigen vitaliteit, want werken in dit veld vraagt altijd veel van zorgverleners.’

‘Je gaat naar buiten na een lesdag met handvatten die je meteen de volgende dag kunt toepassen in de praktijk’

Aline Rütter

Welke kennis en vaardigheden krijg je verder mee?
‘Je krijgt tijdens de opleiding meer kennis over wat de diagnose kanker precies betekent voor mensen. Veel verpleegkundigen weten daar al ontzettend veel over, maar je leert tijdens deze opleiding ook echt beseffen wat dit doet met een patiënt, hoe verschillend patiënten kunnen reageren en hoe je hier het beste op inspeelt.
 

Door middel van rollenspellen leer je omgaan met de diverse eigenschappen, karaktertrekken en emoties bij patiënten. Ook worden er omgekeerde rollen aangenomen. Zo voel je hoe het is om bepaalde zinsneden te horen en wat dit met je doet. Er wordt veel geoefend, zowel plenair als in kleine groepjes om de aangereikte handvatten ook goed toe te kunnen passen in de praktijk. Kennis wordt heel duidelijk gekoppeld aan de handvatten. Want ik weet nog uit mijn tijd: verpleegkundigen zijn doeners.’

Waarom zouden verpleegkundigen deze opleiding moeten volgen?
‘Na een lesdag heb je werkelijk iets in handen waarmee je direct de volgende dag aan de slag kunt. Dat vind ik het mooie en krachtige aan deze opleiding. We zien dat ook terug in de evaluaties van deelnemers. Alle docenten zijn mensen uit het praktijkveld, ze komen met eigen voorbeelden. Ook de cases die ik in mijn lessen gebruik, heb ik echt in mijn eigen kamer gehad. Dit maakt het tastbaarder. Maar er is ook aandacht voor de communicatieve vaardigheden onderling met collega’s en in MDO’s. Ik geloof echt in de toegevoegde waarde van deze opleiding, in vijf trainingsdagen bied je mensen zoveel meer kennis, inzicht, handvaardigheden maar ook een stukje aandacht voor de zelfzorg.’

Welke boodschap wil je deelnemers vooral meegeven?
‘Deze opleiding vergroot je mogelijkheden en maakt je zelfverzekerder over je eigen handelen, maar je leert ook zien waar je grenzen liggen. Wanneer verwijs je bijvoorbeeld door naar andere hulpverleners? Het is belangrijk om de grenzen van jezelf en je eigen professie te kennen. Je blijft tenslotte een verpleegkundige en hoeft niet alles op psychosociaal gebied meteen op te lossen en aan te pakken. Ik gun het mensen heel erg hun zelfvertrouwen te vergroten in dit psychosociale veld.’
 

Meer lezen over de Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen?