‘KIPB is de meest grondige en verst doorontwikkelde methode voor het gebruik van imaginatie in therapie’

Interview met Piet van Roest

16 april 2021
 

Piet van Roest

Onlangs gaven Arina Bakker en Piet van Roest de Opleiding Imaginatie en symbolen bij trauma en gehechtheidsproblematiek bij de RINO Groep. Piet van Roest is verbonden aan de Stichting ter bevordering van Symbooldrama Nederland en vertelt in dit artikel meer over Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding.

'Zo moeilijk als het is om deze anticipatieprocessen te herkennen en in taal uit te drukken, zo eenvoudig laten zij zich symbolisch representeren in voorstellingen wanneer deze ongedwongen worden geproduceerd.'

Piet van Roest


Piet van Roest: ‘Elk moment van ons bestaan is verbonden met onze voorgeschiedenis. Ervaringen uit het verleden laten sporen achter, waardoor ieder een unieke kijk heeft op de wereld. Het brein organiseert deze sporen tot wegwijzers die onze verwachtingen bepalen in het leven. Bij te hoge stress worden deze processen op onbewust niveau in de wacht gezet en bij wijze van spreken met een gevarendriehoek gemarkeerd. Onvoldoende verwerkte stress kleurt onze waarneming negatief. Soms lost emotionele spanning spontaan op, maar dikwijls lijkt het zich als een drama hopeloos te herhalen en ontwikkelen er psychische symptomen. Dergelijke anticipatieprocessen zijn met ons hele lichaam verbonden, zogenaamd somatisch verankerd.’

Waarom KIPB?

‘Zo moeilijk als het is om deze anticipatieprocessen te herkennen en in taal uit te drukken, zo eenvoudig laten zij zich symbolisch representeren in voorstellingen wanneer deze ongedwongen worden geproduceerd. Onze geest is namelijk gewend om basale behoeften en onrust als eerste te projecteren op spontane imaginaties. Een geweldige tool die in het therapeutisch proces hiervoor kan worden ingezet is de methode KIPB.’
 

Wat is KIPB?

‘KIPB is een psychodynamische aanpak met een lange traditie. Het is op dit moment de meest grondige en de verst doorontwikkelde methode voor het gebruik van imaginatie in therapie. Na een gedegen opleiding ben je als hulpverlener in staat om het imaginatievermogen van de cliënten op verantwoorde wijze aan te spreken en leer je dit fijnzinnig te begeleiden in een stijl die past bij de gehechtheidsvaardigheden. Cliënten slagen er dan in om een ‘hang-up’ op dit beeldniveau weer in beweging te krijgen, zodat het kan oplossen. Ze ervaren dan weer veiligheid en zekerheid in zichzelf om hun weg met vertrouwen te vervolgen.’

Meer weten over de Opleiding Imaginatie en symbolen bij trauma en gehechtheidsproblematiek?

Lees ook het eerdere interview met docent Ellen Lommers over KIPB

KIPB