'De praktische en beeldende voorbeelden van docent Coen Völker spraken me erg aan en gaven me veel inspiratie'

Interview met Anke van de Pol en Ester Blijenberg, deelnemers aan de cursus 'Angst na Kanker'

19 februari 2020
 

Anke van de Pol en Ester Blijenberg, deelnemers aan de cursus 'Angst na Kanker'

Angst na kanker komt veel voor en is begrijpelijk. Veel patiënten zijn bang dat de ziekte terugkomt of erger zal worden. In de eendaagse cursus Angst na Kanker leert docent Coen Völker je hoe je angsten kunt herkennen en behandelstrategieën kunt toepassen, zodat patiënten minder last hebben van onzekerheid en angst over de toekomst. Twee deelnemers vertellen over hoe zij deze cursus hebben ervaren.

Zo'n een op de drie kankerpatiënten heeft jarenlang last van forse angstklachten die hun leven in de weg zitten, ook bij curatieve behandelingen. Die patiënten piekeren veel, laten zich niet makkelijk geruststellen, hebben slaapproblemen, controleren zichzelf overmatig en hebben spanningsklachten. Toch is nog onbekend dat angst voor recidive goed te begeleiden en te behandelen is.

De cursus Angst na Kanker geeft je meer inzicht in de ondersteuning bij patiënten met angst voor kanker. Anke van de Pol en Ester Blijenberg volgden deze cursus in het najaar van 2019. Zij vertellen hoe zij deze cursus hebben ervaren en hoe zij de inzichten in hun dagelijkse praktijk toepassen.

'De praktische en beeldende voorbeelden van docent Coen Völker spraken me erg aan en gaven me veel inspiratie.'

Anke van de Pol

Anke van de Pol - Ondersteuningsconsulent bij het AvL Amsterdam:

‘Als ondersteuningsconsulent in het Antoni van Leeuwenhoek streef ik ernaar om angstklachten van patiënten te verminderen of hanteerbaarder te maken. Helaas merkte ik dat mijn kennis soms tekortschoot om dit te realiseren. Tijdens de cursus Angst na Kanker heb ik veel inzicht gekregen in bruikbare methoden, zoals een 5 stappenmodel met het acroniem HOPPA*, en handvatten om de patiënt gerichter van advies te voorzien. De praktische en beeldende voorbeelden van docent Coen Völker spraken me erg aan en gaven me veel inspiratie. In de praktijk pas ik nu heel bewust onderdelen van HOPPA toe. Met resultaat: ik heb verschillende patiënten geholpen door te luisteren, begrip te tonen en concrete tips te geven. Zo was er een mevrouw met lichte angst voor terugkeer van haar ziekte. Ik heb haar verschillende methodes geleerd waarmee zij zichzelf kan trainen om haar angstgedachten niet altijd toe te laten. Dat heeft haar enorm geholpen.’

'Tijdens de cursus Angst na Kanker kreeg ik veel kennis, praktijkvoorbeelden en concrete handvatten aangereikt.'

Ester Blijenberg

Ester Blijenberg - Maatschappelijk werker op de afdeling oncologische revalidatie bij het UMC Utrecht:

'Het geeft ontzettend veel voldoening om patiënten te helpen na misschien wel de verdrietigste periode in hun leven. Hoewel veel angstklachten op elkaar lijken, gaat iedere patiënt hier anders mee om. Hun persoonlijkheid, levensfase en fase van ziekteverwerking spelen hierbij een belangrijke rol. Als maatschappelijk werker probeer ik iedere patiënt op een passende manier te ondersteunen. Dit zorgt voor veel afwisseling, maar ook voor de nodige uitdaging. Nu kan ik bijvoorbeeld beter inschatten hoe ik een gesprek over angsten insteek, om de achterliggende oorzaak te achterhalen. Dit leidt al dan niet tot verrassende uitkomsten waar ik samen met een patiënt actief aan kan werken. Patiënten voelen zich hierdoor meer gehoord en ikzelf voel me meer bewust bekwaam in mijn handelen.’

Over de docent:

Docent Coen Völker is werkzaam bij het Helen Dowling Instituut (GGZ voor oncologie) en heeft een eigen psychologenpraktijk voor supervisie en onderwijs in regio Nijmegen. Ook is hij co-auteur van het boek: Angst na Kanker (Verhulst & Völker, 2018).

Wil je de cursus 'Angst na Kanker' van Coen Völker volgen?

*In deze cursus wordt gewerkt met een 5 stappenmodel aan de hand van het acroniem HOPPA, dat staat voor Herkennen, Onderzoeken, Praten, Proberen en Accepteren.