Deelnemers over de vervolgcursus CGT voor cliënten met licht verstandelijke beperking

Interview met Eline Kres, Floor Wildschut en Jennifer Brouwer

30 januari 2020
 

Leslokaal bij de RINO Groep

In de ‘Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: Behandeling van cliënten met lichte verstandelijke beperking’ leer je hoe je in het gedragstherapeutisch proces de technieken en methoden uit de CGT kunt toepassen op deze kwetsbare doelgroep. Eline Kres, Floor Wildschut en Jennifer Brouwer volgden deze vervolgcursus afgelopen najaar. In dit interview lees je over hun ervaringen en hun beweegredenen om deze cursus te gaan volgen.

Eline Kres

Eline Kres werkt als orthopedagoog bij de Bascule op de locatie Hilversum. Daar begeleidt en behandelt zij kinderen en jongeren met allerlei problematieken. Haar specialisme is diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Waarom heb je gekozen voor de vervolgcursus CGT?

‘Ik volg de opleiding voor Cognitief Gedragstherapeut. Deze vervolgcursus vond ik interessant omdat deze specifiek gericht is op jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Bij de Bascule heb ik niet heel veel collega’s die hiermee werken. De poli die wij specifiek voor deze doelgroep hadden, is inmiddels opgeheven. Daarom vind ik het wel fijn om goed te leren hoe ik de behandeling kan toepassen bij jongeren met een licht verstandelijke beperking.’

Wat heeft deze vervolgcursus CGT jou opgeleverd?

‘De cursus heeft mij veel opgeleverd. Het is sowieso fijn om contact te hebben met vakgenoten. Om met elkaar informatie te kunnen uitwisselen over wat je tegenkomt in de dagelijkse praktijk: Wanneer overvraag je iemand? Wat gebeurt er met de dynamiek in de groep? Hoe pak je dat het beste aan? Tijdens deze vervolgcursus hebben we dit per thema doorlopen. Zo werd er veel aandacht besteed aan mediatietherapie. In deze groep zaten veel cursisten die al veel ervaring hadden met mediatie, waardoor we extra konden sparren over de aanpak bij angst- en dwangstoornissen maar ook bij persoonlijkheidsstoornissen.

Zou jij deze vervolgcursus aanbevelen?

‘Deze vervolgcursus is zeker een aanrader voor gedragstherapeuten.’
 

Floor Wildschut

Floor Wildschut is Gz-psycholoog en werkzaam bij 's Heeren Loo Zorggroep in Noordwijk. Zij is daar verbonden aan twee groepen voor cliënten met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast geeft zij individuele behandelingen en doet zij diagnostiek.

Waarom heb je gekozen voor de vervolgcursus CGT?

‘Ik ben bezig met de opleiding tot cognitieve gedragstherapeut. Deze vervolgcursus heb ik gekozen omdat deze zich specifiek richt op de doelgroep mensen met een licht verstandelijke beperking. Wat ik merk, is dat er weinig cursussen zijn die zich richten op deze doelgroep. Dat is jammer, omdat deze cliënten regelmatig hulp zoeken en met wat aanpassingen goed geholpen kunnen worden met cognitieve gedragstherapie. Vaak moet ik zelf bedenken hoe ik dat aanpak en de vertaalslag maken naar de specifieke doelgroep. In deze cursus leer je goed hoe je dat kunt doen. Dat heeft een hele grote meerwaarde.’

Wat heeft deze vervolgcursus jou verder nog opgeleverd?

‘Het is sowieso een goede verdieping op de Cognitieve gedragsmethodiek, zodat je daar weer bekwamer in wordt. Je leert dus goed analyses te maken voor deze doelgroep en ook om je behandelprotocollen daarop aan te passen. Daarnaast is het heel nuttig om met vakgenoten te sparren over de aanpak van verschillende vraagstukken.’

Zou je deze cursus aanbevelen?

‘Ik beveel deze opleiding zeker aan, omdat je dus niet alleen leert hoe je behandelprotocollen kunt aanpassen maar ook de structuur erachter leert te begrijpen. Daardoor kun je in de toekomst zelfstandig verder met het op maat maken van protocollen.’
 

Jennifer Brouwer

Jennifer werkt bij de Cordaan in Amsterdam als gedragsdeskundige en als Cognitief gedragstherapeut kind en jeugd i.o. Zij werkt 2 dagen in de week als behandelcoördinator op een behandellocatie waar (jong) volwassenen wonen met een licht verstandelijke beperking.

Waarom heb je gekozen voor deze vervolgcursus CGT?

‘Ik ben bezig met de opleiding voor Cognitief gedragstherapeut. Ik merkte dat er bij de opleidingen die ik volgde heel weinig kennis was over de doelgroep mensen met een licht verstandelijke beperking. Daardoor moest ik zelf altijd maar bedenken: hoe pas ik dit toe op mijn doelgroep? Daarom was ik ook heel blij dat er nu eindelijk een vervolgcursus CGT is die zich specifiek op deze doelgroep richt.’

Wat heeft deze vervolgcursus jou verder nog opgeleverd?

‘De cursus heeft mij bewust gemaakt van hoe je een behandeling start. Wat ik heel prettig vond, is dat er veel aandacht werd besteed aan hoe je dat precies toepast in een groep. Hoe zorg je dat de begeleiders meedoen? Verder vond ik het heel prettig dat er veel aandacht was voor de aanpassing van protocollen. Licht verstandelijke beperking is een vrij breed begrip. Wat ik zo sterk vind, is dat de toepassingen zich richten op de diverse gradaties binnen de doelgroep: zowel mensen met een LVB aan de bovengrens als aan de ondergrens.  Waar moet je bijvoorbeeld op letten qua taalgebruik en hoe kun je zaken visueel maken.’

Zou je deze opleiding aanbevelen?

‘Deze opleiding is zeker een aanrader. Je leert hoe je anders moet denken bij deze doelgroep om goede en adequate hulpverlening te kunnen bieden. Dit in combinatie met het samen leren en de kennis van de docenten. Er werden heel veel stoornissen behandeld en handvatten gegeven voor de toepassing bij deze doelgroep. Er zat veel diepgang in.’

Meer weten?