interview
17 oktober 2018

Over de grenzen heen kijken en je blik verruimen

Professionals snel toegang geven tot actuele, internationale inzichten

No man is an island.
Oftewel: samen bereik je meer dan in je eentje. Dit principe past de RINO Groep eigenlijk al jarenlang toe via een uitgebreid netwerk dat wij inmiddels hebben opgebouwd. Dankzij dit netwerk bieden wij professionals direct toegang tot nieuwe en actuele kennis. Ook internationale experts - zowel sprekers, docenten als onderzoekers - delen graag de nieuwste inzichten en casuïstiek via masterclasses en congressen van de RINO Groep.

Hedda van ’t Land, directeur RINO Groep

‘Je blik verruimen. Niet naar binnen gericht maar naar buiten. We leven immers in een wereld, waar de landsgrenzen vervagen. Wereldwijd staan we als sector voor vergelijkbare uitdagingen. Oplossingen, interventies en best practices die in andere landen zijn ontwikkeld, kunnen ook relevant zijn voor Nederlandse professionals. Wij halen graag actuele kennis naar Nederland om deze te delen met professionals hier’, vertelt Hedda van ’t Land, directeur van de RINO Groep. ‘En vergeleken met dertig jaar geleden is het tegenwoordig zo veel makkelijker geworden om online via Skype in contact te komen en te overleggen met experts in het buitenland. Via onze docenten en samenwerkingspartners zoals universiteiten, praktijkinstellingen, beroepsverenigingen en kenniscentra - die zelf ook vaak veel internationale contacten hebben - kunnen wij ervoor zorgen dat internationale kennis en inzichten ook daadwerkelijk in Nederland worden verspreid.’

Hoe komt de RINO Groep aan dit internationale netwerk?

‘Daar bouwen we samen met onze docenten en onze samenwerkingspartners al jaren aan. Het is een vanzelfsprekendheid geworden om zowel nationaal als internationaal experts aan ons te binden. We staan er niet altijd bij stil hoe verrijkend en kostbaar dit gezamenlijke netwerk eigenlijk is. Van internationale experts tot professionals die heel dicht bij de cliënt staan. We hebben allemaal kwaliteit hoog in het vaandel. Zowel professionals die opleidingen bij ons volgen als nationale en internationale onderzoekers en docenten geven aan dat ze die hoge kwaliteit waarderen. Ze werken graag met ons samen.’

Wat zijn de voordelen van dit netwerk voor Nederlandse professionals?

‘Dankzij dit netwerk kunnen we snel inspelen op actuele kennis- en informatiebehoefte onder professionals en hen toegang geven tot nieuwe nationale en internationale inzichten. Zo zien we momenteel - door de vele veranderingen als gevolg van de decentralisaties - dat er grote behoefte is aan nieuwe kennis en inzichten op het vlak van trauma bij kinderen en jeugdigen. Professionals zijn met name geïnteresseerd in hoe ze het beste kunnen omgaan met trauma’s bij jonge kinderen. Dit is op dit moment een belangrijk thema voor de RINO Groep, waarvoor we ook een aantal internationale experts hebben uitgenodigd om naar Nederland te komen. Dit voorjaar hadden we al de Sensorimotor Psychotherapy expert Bonnie Goldstein en dr. Scott Sells te gast. De laatste komt terug, om in januari 2019 tijdens een driedaagse masterclass nog dieper in te gaan op het Family System Trauma model. Dr. Sells is expert in het betrekken van het volledige gezin bij de behandeling van getraumatiseerde kinderen. 

Op 10 oktober 2018 vond de interactieve masterclass van Robin Balbernie plaats, een expert op het gebied van Infant Mental Health (IMH). Die ging over de zorg voor de allerjongste kinderen - van nog niet geboren tot zes jaar - en de context waarin zij opgroeien. Wij horen van deelnemers dat zij erg enthousiast zijn over de casuïstiek in onze masterclasses, het vertalen van kennis naar de praktijk. Deelnemers kunnen hun eigen vragen voorleggen, waarbij de docent of spreker meedenkt over hoe zij bepaalde situaties in de praktijk het beste kunnen aanpakken. Op deze manier leer je uit de eerste hand van experts op een specifiek gebied.’

Kunnen wij alleen maar leren van andere landen, of zij ook van ons?

‘Natuurlijk zijn we internationaal voortdurend aan het kijken aan welke kennis onze professionals iets hebben in de Nederlandse context. Maar vanuit Nederland brengen wij ook kennis naar andere landen toe. Een mooi voorbeeld is onze docent Sjoerd Colijn, die in Bandung, Indonesië, een postmaster curriculum psychotherapie heeft helpen opzetten. Deze is aangepast aan de Indonesische praktijk van kortdurende behandeling van twee tot zeven zittingen en zo goed mogelijk toegespitst op de Indonesische cultuur. Daarnaast delen wij bijvoorbeeld inzichten op het vlak van SRH met professionals en ervaringsdeskundigen in België. Er is dus een mooie kruisbestuiving tussen kennis halen en brengen.’

Bekijk ons complete aanbod zien op het gebied van kind en trauma:

* De zinsnede ‘No man is an island’ komt uit een gedicht van de Engelse dichter John Dunne (1572-1631). Het geeft aan dat een mens slechter af is als hij of zij dingen alleen moet ondernemen. Samenwerking in een groep of onderdeel uitmaken van een groter geheel biedt een toegevoegde waarde.

Ook interessant voor jou