video
17 april 2018

'Nieuwe rol vraagt om nieuwe competenties van professionals'

Thuis je gezondheid monitoren met een app. In een online community je psychische problemen delen met anderen. Of via het patiëntenportaal online communiceren met je zorgverlener. Steeds meer patiënten ontdekken de mogelijkheden van digitale hulpmiddelen in de zorg. Zij kunnen hierdoor steeds meer zelf doen om gezond te blijven, van een aandoening te herstellen, of daarmee te leren leven. De overheid zet de komende jaren vol in op e-health. Hierdoor krijgen zorgverleners steeds meer de rol van procesbegeleider: iemand die patiënten ondersteunt om zoveel mogelijk zelf te doen, verwacht Michiel Geschiere, hoofd opleidingen van het ministerie van VWS. ‘Die nieuwe rol vraagt ook om nieuwe competenties van professionals. Er komen enorme veranderingen op hen af, waar ze tijdig op moeten inspelen. Verschillende partijen spelen daarbij een belangrijke rol, zoals opleidingsinstituten, beroepsverenigingen, werkgevers maar vooral ook de professional zelf. In de somatische zorg denken aio’s al actief over dit soort vragen mee. Ik hoop dat ook in de ggz professionals actiever gaan meedenken over hoe hun vak zich gaat ontwikkelen en hoe zij zich daarop het beste kunnen voorbereiden.’

Wil je je verdiepen in het blended behandelen en begeleiden van cliënten?