'Seksuologie gaat over luisteren naar het verhaal achter de vraag'

Interview met Anneke van Loevesijn, hoofdopleider post-hbo opleiding seksuologie

14 maart 2018
 

Hoofdopleider Anneke van Loevesijn

Waarom kiezen mensen voor deze opleiding?
'Wanneer ze zich realiseren dat seksualiteit een belangrijk onderwerp is om bij hun cliënten of patiënten bespreekbaar te maken, maar niet goed weten hoe. Onze cursisten komen uit allerlei hoeken: van bekkenfysiotherapeuten tot relatietherapeuten en hulpverleners die met specifieke doelgroepen werken, zoals mensen met een verstandelijke beperking. Van die diversiteit maken we tijdens de opleiding goed gebruik: we sturen erop dat je ook veel van elkaar leert.'
 Welke gedachte zit er achter de opleiding?

'Seksuologie gaat over het lijf, het gevoel en de relatie, de cultuur waar je uitkomt, de normen en waarden die je hebt meegekregen en de ervaringen die je in je leven hebt opgedaan. Aan de basis van de opleiding ligt dan ook dat je leert denken vanuit het zogenaamde biopsychosociale model, dat al deze factoren meeneemt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je een attitude ontwikkelt waarmee je zonder vooroordelen je cliënten tegemoet treedt, dus daar besteden we veel aandacht aan. Dat betekent natuurlijk ook dat we tijdens de opleiding een veilige sfeer creëren waarin je jezelf kunt zijn.'

Wat leer je dat je in de praktijk direct kunt toepassen?

'Seksuele zorgen bespreekbaar maken, seksuele klachten uitvragen, enkelvoudige seksuele casuïstiek zelf behandelen. En je krijgt scherp waar de grenzen liggen tussen wat jij zelf kunt doen en wanneer je moet verwijzen of overleggen. Maar het belangrijkste is dat je leert zelfverzekerder en minder bevooroordeeld gesprekken over seksualiteit aan te gaan. Ik hoor vaak al tijdens de opleiding cursisten dingen zeggen als: ik kreeg het woord masturbatie niet uit mijn mond, maar nu heb ik daar geen moeite meer mee, of:  ik ben niet meer bang dat ik te nieuwsgierig ben, maar durf nu door te vragen.'

Wat wil je cursisten vooral meegeven?

'Luister! Luister naar het verhaal achter de vraag of de klacht en zie de mensen in hun context. Als je dat doet, kun je ze verder helpen. Door dingen net iets anders te benaderen of toe te lichten kun je een wending geven aan het denken over het probleem, alternatieven aanreiken en nieuwe mogelijkheden helpen ontdekken. En dan kan een heel klein advies verstrekkende gevolgen hebben. Daarin zit je kracht.'

Ben je benieuwd naar de opleiding post-hbo opleiding seksuologie?