'Praten over seksualiteit vraagt geen trucjes maar professionele vaardigheden'

Interview met Hoofdopleider post-BIG opleiding seksuologie, Marjo Ramakers

10 april 2018
 

Hoofdopleider Marjo Ramakers

'De professionals die de post-BIG opleiding seksuologie volgen zijn heel divers. Van de gynaecoloog die merkt dat ze meer bagage nodig heeft om met patiënten over seksualiteit te spreken, tot de psychiater die vragen krijgt over de bijwerkingen van medicatie en de Gz-psycholoog die met dit onderwerp aan de slag wil. De werkvelden variëren ook: de een komt uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, de ander uit een genderteam of een poli medische psychologie in een ziekenhuis. Maar ze hebben ook veel gemeen: het zijn ervaren, gemotiveerde mensen die beter of met meer zelfvertrouwen met hun cliënten over seksualiteit willen leren praten.'


Kun je in de opleiding je eigen accenten leggen?

'Ieder maakt zijn persoonlijk ontwikkelingsplan en we moedigen je aan om daarin te focussen op de dingen die jij nodig hebt in jouw werk. Toch gaat seksuologie in de basis voor elke professional om hetzelfde: om het contact maken met de patiënt, het boven water krijgen van de vraag achter de vraag en het benoemen van wat de ander eigenlijk niet durft te zeggen. Deelnemers leren daardoor ook veel van elkaar. Vaak wordt een opleidingsgroep heel hecht. Dat komt doordat de opleiding je persoonlijk raakt - seksualiteit is immers onderdeel van het leven van ieder mens - en je de gelegenheid geeft je in een veilige omgeving in het onderwerp te verdiepen.'

Welke visie zit er achter de opleiding?

'Bij seksualiteit gaat het zowel om het lichaam, de geest als de sociale context. We willen je daarom zo breed mogelijk leren kijken naar de mens. Dat doen we vanuit het biopsychosociaal model, dat deze invalshoeken alledrie integreert. Dat combineren we met therapeutische handvatten vanuit de cognitieve gedragstherapie. Maar het gaat in dit vak om meer dan kennis en vaardigheden alleen: je attitude is heel belangrijk. We spiegelen die in de opleiding voortdurend, zodat je je daar ook verder in kunt ontwikkelen.'

Wat kun je na de opleiding voor je cliënten betekenen?

'Het taboe op praten over seksualiteit is zo groot dat mensen vaak pas na een worsteling van jaren bij jou komen. Ik vind het nog altijd ontroerend om te zien hoe je het verschil kunt maken door simpelweg te erkennen dat ze vragen mogen hebben en die vragen bespreekbaar te maken. Daar zijn geen trucjes voor - het vraagt van jou steeds weer de professionele vaardigheid om het contact juist af te stemmen en voorzichtig een ingang te zoeken. Dan kun je vaak in een paar consulten mensen helpen om stappen te zetten naar wat zij willen veranderen.'

Ben je benieuwd naar de opleiding post-BIG seksuologie?