'Je hebt een breed spectrum aan kennis en vaardigheden nodig'

Interview met Robert Didden en Xavier Moonen

24 april 2018
 

Een heel gedifferentieerde doelgroep

Hoofdopleiders Robert Didden en Xavier Moonen, vertellen waarom mensen kiezen voor de postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB.

Robert: 'In steeds meer sectoren komt er aandacht voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en psychiatrische problemen. Maar hulpverleners worden in hun opleiding niet toegerust op effectief werken met deze complexe groep. Ben je opgeleid voor de verstandelijk-gehandicaptenzorg, dan heb je te weinig kennis van psychiatrie. En kom je uit de ggz, dan schiet je tekort op het gebied van verstandelijke beperking.'
Xavier: 'Je hebt bovendien een breed spectrum aan kennis en vaardigheden nodig: van gedrag en psychiatrie, van relatievorming en arbeid, van risicotaxatie en middelengebruik, van het interculturele en van interprofessionele samenwerking.'
Robert: 'In deze opleiding integreren we daarom de beste kennis en kunde uit de ggz, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de forensische zorg, zodat je die invalshoeken kunt combineren voor een betere zorg voor je cliënten.'

Hoe maak je het verschil voor deze cliënten?

Xavier: 'Door je te realiseren dat deze doelgroep heel gedifferentieerd is en dat je veel verschillende instrumenten moet kunnen inzetten. Je begint daarom eerst met uitzoeken wat de echte nood is, hoe je iemands gedrag moet interpreteren, wat iemands sterke en zwakke kanten zijn. Je hebt immers nooit te maken met een gemiddelde persoon. Daarna ga je op zoek naar de beste aanpak.'
Robert: 'Naast kennis en vaardigheden vraagt dit vak ook enthousiasme en gedrevenheid. In bepaalde werkvelden is nog niet voldoende doorgedrongen dat sommige cliënten een laag IQ hebben en dat wat begeleiders en behandelaars doen daardoor niet effectief is. Om echt iets te veranderen voor je cliënten, vraagt dus van je dat je je extra voor hen inzet.'

Hoe ondersteunen jullie de cursisten daarbij?

Xavier: 'We besteden veel aandacht aan communiceren en informatie overbrengen. Niet alleen omdat dat met deze cliënten heel anders gaat dan je gewend bent, maar omdat iedereen een andere leerstijl heeft, ook je collega’s bijvoorbeeld. Uitwisseling is daarom op alle niveaus een rode draad in het programma: je vindt die terug in de supervisie, maar ook in de bezoeken die je brengt aan de instellingen van medecursisten.'
Robert: 'We vinden het heel belangrijk dat je deelt wat je leert: met ouders, groepsbegeleiders en leerkrachten, maar ook met de beleidsmakers in je instelling. Je krijgt daarvoor allerlei handvatten mee, onder andere in de opdrachten die je uitvoert. En we blijven je stimuleren om kritisch en ambitieus te werken aan verbeteringen voor jouw cliënten.'

Ben je benieuwd naar de postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB?