'Je bent zelf het belangrijkste instrument om mensen te helpen'

Interview met Hoofdopleider post-hbo opleiding ggz-agoog, Gerard Lohuis

6 maart 2018
 

Hoofdopleider Gerard Lohuis

'Onze benadering is honderd procent krachtgericht. Alles draait om rehabilitatie, herstel en empowerment van cliënten in plaats van dat protocollen of methodieken voorop staan. We zien rehabilitatie bovendien niet als een individueel proces, maar als iets dat je doet in wisselwerking met de omgeving. Dat gedachtegoed ontlenen we aan het Strengths Model van Charles Rapp. Het blok pathologie gaat dan ook niet alleen uit van de DSM, maar ook van het nieuwe denken in de ggz waarin centraal staat wat het voor iemand betekent om een stoornis te hebben. Daarom verwelkomen wij ook ervaringsdeskundigen die hun professionele handelen willen verdiepen - met hun ervaring verrijken zij de post-hbo opleiding ggz-agoog.' aldus Gerard Lohuis.

Hoe maakt dat verschil in de praktijk?

'Stel: een cliënt heeft een borderlinestoornis - is sensitief, reageert heftig, zoekt risico’s. Dan kun je kiezen voor een therapeutische aanpak volgens het protocol, maar je kunt er ook voor kiezen om aan te sluiten bij de talenten van die cliënt en vandaaruit het gesprek aan te gaan. Die sensitiviteit, bijvoorbeeld: hoe kan hij die gebruiken om verandering voor zichzelf te creëren? Dat is wat wij doen. De opleiding geeft je de kennis, inzichten, tools én het zelfvertrouwen om zo met je cliënten te werken.'

Kun je wat je leert meteen toepassen in de praktijk?

'Sterker nog, we verwachten van je dat je dat doet, zodat je je ervaringen in de volgende bijeenkomst kunt uitwisselen met de groep en de docenten. We ruimen veel tijd in voor die reflectie. Ook maak je een eindopdracht waarin je onderzoekt hoe je iets dat je geleerd hebt in de opleiding - bijvoorbeeld motiverende gespreksvoering, of een narratieve methode - kunt implementeren in de instelling waar je werkt. We hechten er veel waarde aan dat je je nieuwe kennis en vaardigheden meeneemt naar je collega’s.'

Welk inzicht hoop je dat de deelnemers overhouden aan de opleiding?

'Dat je zelf het belangrijkste instrument bent om mensen te helpen. Alle methoden die je in de opleiding leert, betekenen niets als jij niet in staat bent om contact te maken en de ander te erkennen in wie hij is. Jij bent degene die hoop aanwakkert, jij bent degene die bij de ander aansluit - en niet andersom. Je technieken inzetten is pas stap twee. Het gaat er niet om dat je het goed doet, het gaat erom dat je het goede doet.'

Ben je benieuwd naar de post-hbo opleiding ggz-agoog?