'In de bemoeizorg moet je buiten de lijntjes kleuren als dat nodig is'

Interview met Hoofdopleider post-hbo opleiding bemoeizorg, Simone van de Lindt

24 april 2018
 

Hoofdopleider Simone van de Lindt

'Als hulpverlener in de bemoeizorg stap je actief af op iemand over wie je zorgwekkende signalen hebt gekregen en probeer je die te motiveren om zorg te accepteren. Dat is precies het omgekeerde van hoe normaal de hulpverleningsrelatie tot stand komt. Hoe je dat op een goede manier doet, leer je in de opleiding Bemoeizorg. Je leert ook waarom mensen hulp weigeren, hoe ze tegenover hulp kunnen staan, en hoe je bij ze kunt aansluiten zodat ze misschien je hulp gaan aannemen.' aldus Simone van de Lindt.

Welke kennis en vaardigheden krijg je in de post-hbo opleiding bemoeizorg verder mee?

'In ons programma brengen we alle ervaringen met bemoeizorg samen die de laatste dertig jaar zijn opgedaan. We hebben daarom een groot team van dertien docenten die allemaal uit de praktijk komen. Samen proberen we je een rugzak vol kennis en vaardigheden mee te geven waaruit je per cliënt, per situatie kunt putten. Zo’n breed palet is belangrijk omdat je steeds ander gereedschap nodig hebt, in wisselende combinaties. De kennis die je al hebt wordt opgefrist en aangevuld en je leert die toe te passen voor jouw cliënten. Daarbij is veel ruimte voor je eigen casuïstiek en die van anderen. Je leert ook veel van elkaar, want de deelnemers komen uit allerlei ambulante teams die outreachend werken.'

Welke boodschap wil je cursisten vooral meegeven?

'Dat de situatie van je cliënten ook een resultaat is van hoe onze samenleving in elkaar zit. Dat betekent dat je buiten de lijntjes moet kleuren als dat nodig is om iets voor elkaar te krijgen. Dat je dus niet alleen je cliënt motiveert, maar ook zelf de telefoon pakt om iets voor hem te regelen bij de gemeente, hem in zorg neemt ook als er nog geen financiering is, of eens zelf iets noodzakelijks voor hem koopt. Die instelling hebben onze deelnemers –allemaal ervaren, betrokken hulpverleners – al, maar in de opleiding word je erin bevestigd dat het oké is en leer je hoe je het kunt doen zonder dat het te zeer ten koste gaat van jezelf. Dan gaat het bijvoorbeeld ook over hoe je je eigen management of de gemeente meekrijgt. Voor mij is het vanzelfsprekend dat je mensen helpt vanuit deze attitude, op een heel persoonlijke manier en vanuit een basis van vertrouwen. Dat is hoe hulpverlening moet zijn.'

Ben je benieuwd naar de post-hbo opleiding bemoeizorg?