Nieuwe bijzonder hoogleraar voor opleidingen tot orthopedagoog-generalist

Interview met Maretha de Jonge

14 december 2017
 

Maretha de Jonge

Sinds augustus is Maretha de Jonge bijzonder hoogleraar ‘Orthopedagogiek in het bijzonder ten behoeve van de postdoctorale beroepsopleiding tot orthopedagoog-generalist’. In die functie is ze niet alleen betrokken bij de postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist, maar ook bij de combinatieopleiding Gz-psycholoog kinderen en jeugd en orthopedagoog-generalist.


Hoe heeft jouw loopbaan geleid naar dit bijzonder hoogleraarschap?

‘Ik ben opgeleid tot orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht. Daarna ben ik gaan werken op de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht, dus in de academische ggz. Daar ontdekte ik tot mijn eigen verrassing dat ik onderzoek doen heel leuk vind en ben ik gaan promoveren. Daarnaast ben ik altijd klinisch werk blijven doen. Die combinatie van wetenschap en praktijk heeft ertoe geleid dat ik nu deze leerstoel bekleed. Ik vind het heel mooi dat ik op deze plek zowel kan bijdragen aan de opleidingen voor klinische praktijk, als aan het wetenschappelijk onderzoek op dit vakgebied.’

Je bent onder andere betrokken bij de combinatieopleiding Gz-psycholoog kinderen en jeugd en orthopedagoog-generalist aan de Universiteit Leiden. Voor wie is die opleiding bedoeld?

‘Voor iedereen die geïnteresseerd is in kinderen en jeugd met ontwikkelingsmoeilijkheden in de ggz of jeugdhulpverlening, het onderwijs en de zorg voor mensen met een beperking. Binnen de opleiding kunnen deelnemers kiezen voor de Gz-opleiding, de opleiding tot orthopedagoog-generalist, of voor allebei. Ze profiteren dan van de kennis van twee vakgebieden die elkaar versterken: die van psychologische diagnostiek en behandeling, en die van de opvoedingsrelatie en de context.’

Waarom is de leerstoel zo belangrijk?

‘Het veld is enorm in beweging door de invoering van de Jeugdwet en het passend onderwijs - wetten waarin veel nadruk ligt op de orthopedagogiek. We gaan steeds meer in de richting van integrale zorg, participatie en hulp dicht in de buurt, maar recente rapporten laten zien dat het in de praktijk nog moeilijk is om dit goed vorm te geven. Met de leerstoel wil ik bijdragen aan een postmaster opleiding die de deelnemers zo goed mogelijk toerust voor die praktijk.’

Je bent gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen en selectief mutisme bij kinderen. Is onderzoek daarnaar ook deel van je opdracht?

‘Jazeker! Daarbij vind ik het vooral belangrijk dat we als orthopedagogen de verbinding leggen tussen interventies en de inbedding daarvan in de brede context van de opvoedingsomgeving - het gezin, de leefgroep, de school, de vrije tijd - zodat die omgeving het kind blijft stimuleren in wat het leert.’

Welke boodschap wil je de deelnemers aan de opleiding vooral meegeven?

‘Ik wil deelnemers stimuleren om op welke manier dan ook bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek - niet alleen omdat het belangrijk is dat we blijven onderzoeken wat we doen en hoe het beter kan, maar ook omdat het je vak nog zoveel leuker maakt. Samenwerken en kennis delen staat voor mij voorop.’