DSM-5: incompany cursus maakt je bewust van de gevolgen voor jouw team

Interview met Pleun van Vliet

30 november 2017
 

Pleun van Vliet

De veranderingen die de DSM-5 met zich meebrengt zijn fundamenteler dan op het eerste gezicht lijkt. GZ-psycholoog Pleun van Vliet ​​​​​​​geeft teams daar vat op in deze cursus op maat.  GZ-psycholoog-in-opleiding Nynke Dicke volgde hem samen met haar collega’s van de afdeling Psychiatrie van het AMC.Waarom zou je deze cursus volgen?

Nynke: ‘Mijn collega’s en ik realiseerden ons dat we weliswaar de DSM-5-classificatie toepasten, maar nog steeds volgens het DSM-IV-systeem werkten. Dat kun je natuurlijk niet blijven doen. Om snel inzicht te krijgen in de veranderingen en handvatten om daarmee om te gaan kozen we voor deze cursus. Eigenlijk realiseerden we ons pas gaandeweg hoe fundamenteel die veranderingen zijn.’

Pleun: ‘Veel mensen gaan ervan uit dat DSM-5 wel ongeveer hetzelfde werkt als DSM-IV, omdat de systemen er ogenschijnlijk vergelijkbaar uitzien. Maar niet alles uit de DSM-IV is te vertalen naar de DSM-5, of andersom. Daarnaast zitten de wijzigingen dieper en kunnen die verstrekkende gevolgen krijgen voor je dagelijkse praktijk. De structuur van onze ggz wordt nu eenmaal geregeerd door de DSM-5. Als professionals moeten we dus snappen hoe die in elkaar zit.’ 

Wat is er dan zo fundamenteel anders aan de DSM-5?

Pleun: ‘In de DSM-IV classificeerden we volgens de standaardvolgorde gedicteerd door de vijf diagnostische assen. Je begon met de klinische stoornis, dan keek je naar de persoonlijkheidsstoornis, enzovoort. In de DSM-5 is die standaardvolgorde weg. Als diagnosticus bepaal je die nu zelf. Vind je bijvoorbeeld de omstandigheden het belangrijkst, dan zet je die bovenaan. Voorheen kon dat ook wel, maar de assen hadden ons toch sterk geconditioneerd om in een bepaalde structuur te denken. Je moet nu echt je eigen diagnostische verhaal maken hoe het zit met deze individuele patiënt. Dat daagt je uit om minder gebaande paden te kiezen.’

Hoe helpt deze cursus je om hier goed mee om te gaan?

Pleun: ‘Deze cursus wordt alleen incompany gegeven: toegesneden op jouw team, jouw werkveld. Werken jullie bijvoorbeeld in de verslavingszorg, of vooral met mensen met autisme, dan hoef je meestal alleen te weten wat voor jullie relevant is. In het eerste dagdeel leg ik de basis van de veranderingen uit, in het tweede dagdeel ga je die samen doordenken met casussen uit jullie praktijk. Zo krijg je er echt vat op.’

Nynke: ‘Wij kozen deze cursus vooral vanwege Pleun. Zij is diagnostisch zeer goed onderlegd, kan haar kennis goed overbrengen en stelt uitdagende vragen. Dat maakt het interactief en dwingt je om na te denken: wat betekent dit nou voor ons?’

Wat levert de cursus op?

Nynke: ‘Omdat de DSM-5 je vrijer laat, komt er meer ruimte voor je eigen deskundigheid, dat vind ik positief. Als team moet je wel in discussie om daar samen een lijn in te vinden. Daarvoor heeft de cursus de basis gelegd. Ik vind het nog best spannend om te zien hoe het zich verder zal ontwikkelen. Maar de belangrijkste boodschap die ik heb meegekregen is: vertrouw op jezelf.’

Pleun: ‘Het is zeker spannend, maar het biedt ook kansen. De DSM-5 daagt je uit om je plek als clinicus weer in te nemen en al je kennis en inzichten te gebruiken om zelf het diagnostische verhaal van de patiënt te schrijven. Dat is toch waarom we dit vak gekozen hebben?’

Wil je deze cursus incompany volgen met je team? Neem dan contact op met de
infodesk.