Beroepsidentiteit

Interview met Resie Bessems, hoofddocent KP-opleiding

26 september 2017
 

Resie Bessems, hoofddocent KP-opleiding

'In het afgelopen jaar is mij regelmatig gevraagd om lessen te verzorgen waarin de beroepsidentiteit van de gz-psycholoog en klinisch psycholoog aan de orde komt. Ik begin die lessen vrijwel altijd met de vraag wat cursisten zichzelf waard vinden per uur. Na eerst blikken van ongeloof wordt er vaak gelachen en blijft het vervolgens akelig stil', aldus Resie hoofd- en gastdocent in de GZ- en KP-opleiding en klinisch psycholoog.


'Zonder nadere uitleg vraag ik door en over het algemeen worden er dan voorzichtig bedragen genoemd die vrijwel altijd lager liggen dan de landelijke tarieven. Ik spreek vervolgens verder met de groep over de waarde van ons vak, de waarden die daarbij komen kijken en ook over waardigheid. Want laten we eerlijk zijn, het is toch werkelijk heel vreemd dat hoog opgeleide postacademische geschoolde medewerkers zich zo gemakkelijk naar de slachtbank van de hedendaagse bezuinigingen laten leiden. Niet dat ze niet opkomen voor hun vak, maar het lijkt te ontbreken aan een soort van beroepsidentiteit.'

Over het begrip identiteit bestaan veel definities. Welke betekenis heeft het voor jou?
'Voor mij heeft identiteit zowel een persoonlijke als een interpersoonlijke betekenis. Op persoonlijk niveau refereert het vooral aan persoonlijkheid. Hiertoe behoren vragen als: Wat voor een psycholoog wil ik zijn? Wat zijn mijn drijfveren? Wat wil ik bereiken? Deze vragen komen aan de orde in supervisie en leertherapie. De interpersoonlijke kant van identiteit gaat over dat wat ons aan anderen bindt en wat psychologen als groep zijn. Daarover is veel geschreven in beroepsprofielen en beroepscodes. Echter, identiteit gaat voor mij ook over waardigheid.
Volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is waardigheid een recht en wel het recht op respect. In het geval van psychologen gaat dit over respect voor een prachtig, maar ook moeilijk vak. Respect dwing je niet af, dat wordt je gegeven. En daar zit nu precies de crux. Hoe kunnen psychologen zorgen dat hen dat respect wordt gegeven. Over dat ‘hoe’ is nog veel te leren en les in te geven.'

Meer weten?
Wil jij aan de slag met jouw beroepsidentiteit? Volg dan de cursus 'Regievoering voor gedragswetenschappers' van Resie. Hierin leer je omgaan met verschillen binnen teams, zelfsturing, houding en attitude. Daarnaast krijg je antwoord op de vraag hoe je jezelf stuurt per situatie: op persoonsniveau, op groepsniveau en binnen een netwerkorganisatie. Je leert globaal teams binnen de ketenzorg als sociaal systeem te benaderen en als professional verschillende en elkaar aanvullende perspectieven binnen de ketenzorg in te nemen. Ben je BIG-alumnus? Volg dan de (gratis) masterclass 'Regievoering in de praktijk' op zaterdag 4 november.