interview
8 juni 2017

Hoe is het project 'zij-instroom POH-GGZ' verlopen en welke kansen zijn er voor de toekomst?

Met de campagne ‘Nieuwe zorg, nieuwe kansen’ heeft de SSFH professionals de kans geboden de overstap naar de huisartsenzorg te maken. Met de verbreding van de taken in de huisartsenzorg en de krimp van het aantal arbeidsplekken in andere zorgbranches, was de behoefte naar de omgeschoolde professionals in de huisartsenzorg reëel. Voor de zorgprofessionals die de overstap wilden maken naar de huisartsenzorg betekende dit dat ze zich moesten laten bijscholen. Hiervoor, konden zij gebruik maken van een tegemoetkoming in de opleidingskosten. Anne van Riet vertelt over het project 'zij-instroom POH-GGZ'.

Suzan Bruns, deelnemer aan de opleiding POH-GGZ
Suzan Bruns, deelnemer aan de opleiding POH-GGZ

Resultaat Project zij-instroom

Tussen oktober 2015 en oktober 2016 is SSFH met de campagne ‘Nieuwe zorg, nieuwe kansen’ op zoek gegaan naar ervaren zorgprofessionals die de overstap naar de huisartsenzorg willen maken. De campagne heeft ertoe geleid dat meer dan 900 mensen aan hebben gegeven geïnteresseerd te zijn in een overstap naar een functie als POH-GGZ. Hiervan hebben 205 mensen de aanvraag in de tegemoetkoming studiekosten daadwerkelijk aangevraagd. In die periode hebben zo’n 50 professionals bij de RINO Groep de POH-GGZ opleiding gevolgd, waarvan 23 de tegemoetkoming in de opleidingskosten hebben gekregen. De deelnemers in de opleiding die geen tegemoetkoming hebben ontvangen, kwamen hier mogelijk niet voor in aanmerking vanwege criteria: uitkering, opleidingsachtergrond, werkgever financiert opleiding etc.

Er is een analyse gemaakt van deze 900 belangstellenden die zich oriënteerden op de overstap naar de huisartsenzorg. Hieruit blijkt dat de professionals afkomstig waren uit de ggz en aanverwante zorgsectoren: een grote diversiteit in de sectoren variërend van maatschappelijk werk, verslavingszorg en jeugdzorg tot thuiszorg. En een grote diversiteit in de afgeronde vooropleiding: maatschappelijk werk, sociaal pedagogisch hulpverlening, verpleegkunde en orthopedagogiek.

Belangstelling

De belangstelling is groot, veel mensen zijn echter nog niet gestart met de opleiding terwijl ze dat wel graag zouden willen. Belangrijkste oorzaak is dat ze óf geen stageplaats kunnen vinden óf dat ze de kosten van de opleiding te hoog vinden. Het is echt bewonderingswaardig dat veel zorgprofessionals dit toch gelukt is en dat geeft aan dat ze zeer gemotiveerd zijn. Ze gaan vaak, tijdelijk, minder werken om stage te kunnen lopen, moeten werk en privé combineren, en nog eens en flink bedrag op tafel leggen.

In de praktijk: Suzan Bruns, praktijkondersteuner GGZ

Online was er ontzettend veel te vinden over de opleiding tot praktijkondersteuner ggz. Zo kwam ik op de site van de RINO Groep terecht.

Naast heel veel relevante informatie over de opleiding zag ik daar het nieuwsbericht staan van zorgkansen.nl. Alles viel toen op zijn plek.  Ik heb gelijk contact gelegd met het opleidingsinstituut. De mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de opleidingskosten via de SSFH was een fijne bijkomstigheid. Omdat mijn stageplek al geregeld was, kon ik gelijk aan de slag. Lees het hele interview met Suzan Bruns op www.zorgkansen.nl