video
31 mei 2017

Het gaat erom wat de cliënt bij jou komt halen, en niet om wat jij als behandelaar nog meer zou willen

Sinds 2014 fungeert de generalistische basis ggz als schakel tussen de eerstelijnszorg en de specialistische ggz. In een beperkt aantal sessies werk je met de cliënt aan een vooraf gezamenlijk vastgesteld doel, zodat die meer grip krijgt op zijn of haar leven. Lees meer over de modulaire leerroute generalistische basis-ggz.

Femke Herfkens

Lees meer over de modulaire leerroute generalistische basis-ggz.