De Nieuwe GGZ vraagt van professionals vooral het lef om het gewoon te gaan doen

Interview met Michael Milo, verbinder en mede-initiatiefnemer De Nieuwe GGZ

19 april 2017
 

Michael Milo, verbinder en mede-initiatiefnemer De Nieuwe GGZ

De zorg moet aansluiten bij het leven van mensen en niet andersom, is het idee achter De Nieuwe GGZ. Communiceren via internet speelt daarin een centrale rol. En een professional die het netwerk van zijn cliënt durft binnen te stappen.


Wat is De Nieuwe GGZ en wat is de rol van internet daarin?

‘De Nieuwe GGZ is een beweging die draait om positieve gezondheid: het vermogen van mensen om ondanks hun kwetsbaarheden vorm te geven aan hun eigen leven en daarover zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Gezondheid is in die visie niet langer het domein van zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Dat betekent dat we de zorg anders moeten organiseren. Internet neemt daarin dezelfde plaats in als in de rest van ons leven: voor een deel communiceer je online, en voor een deel offline.’

Hoe ziet de rol van de professional er dan uit?

‘Die stapt uit zijn kantoor en in de netwerken rond zijn cliënten. Je ziet je cliënt dus niet meer eens in de twee weken in je spreekkamer, maar je wordt deel van zijn community. Je volgt hem op Facebook, je bent beschikbaar als zijn familieleden vragen hebben, je volgt de informatie die hij uitwisselt met lotgenoten en je onderneemt actie als dat nodig is.’

Zijn de burgers en de systemen daar wel klaar voor?

‘De burgers zeker: die zijn internetvaardig genoeg. De systemen is een ander verhaal. Rond e-health en elektronische patiëntendossiers, bijvoorbeeld, wordt nu alles bepaald door het systeem dat de zorginstelling heeft aangekocht - er is geen andere keus. In plaats daarvan moeten burgers zelf de regie krijgen over hun data, de apps die ze gebruiken en met wie ze data delen. Ze gaan samen met professionals en onderzoekers de tools daarvoor beoordelen. Maar ook de instellingen, de zorgverzekeraars en de wet- en regelgeving moeten meegroeien. We zijn nu in proeftuinen aan het ervaren wat wel en niet werkt.’

En de professionals?

‘Zeventig procent van de mensen die ik spreek is enthousiast om het te gaan doen. Dat vraagt vooral lef! Maar ze hebben ook hulp nodig - om te leren omgaan met hun nieuwe positie als gast in iemands leven en met de dilemma’s uit de praktijk. Hoe weet je bijvoorbeeld zeker dat die cliënt zich redt met zijn tools en zijn naasten? Iedereen vindt momenteel zelf het wiel uit, maar wij willen kennis en tools met elkaar delen via www.samenbeter.org. Door samen te bouwen maken we De Nieuwe GGZ werkelijkheid.’

De RINO Groep organiseert samen met De Nieuwe GGZ zeven inspratieclasses: De Nieuwe GGZ: Samen beter.