De docenten stimuleren je om je eigen stijl te ontwikkelen

Interview met Deelnemer systeemtherapie Annelieke van der Waal

6 december 2016
 

Deelnemer systeemtherapie Annelieke van der Waal

'Ik koos voor deze opleiding omdat ik een psychiater wil zijn die meer doet dan alleen medicijnen voorschrijven. Het gaat tenslotte om de patiënt én zijn omgeving. Dat geldt in het bijzonder voor mensen met een psychose, die een belangrijk deel uitmaken van de patiënten die ik zie. Een psychose raakt zo na aan jezelf - dan is het heel belangrijk om met de omgeving te kijken naar de impact ervan om daarna je rol te kunnen hervinden. Ik wilde mijn patiënten meer kunnen bieden op dit vlak.'

Verbinding theorie en praktijk
'Mijn verwachtingen van de opleiding zijn meer dan waargemaakt. De docenten zijn zeer ervaren en kundige mensen die ieder vanuit hun eigen stijl en invalshoek lesgeven. Ze verbinden niet alleen theorie en praktijk op een mooie manier, ze stimuleren je ook om zelf een goede systeemtherapeut te worden met jouw eigen stijl en vanuit je eigen persoonlijke geschiedenis. Het is leuk om daar expliciet over na te denken en dat gebeurt op een goede manier, in kleine groepjes.'

Inclusief werken
'Wat het mij heeft opgeleverd? Vooral meer zicht op hoe systemen werken en hoe je er gerichte interventies op kunt toepassen. Systeemtherapie is een inclusieve manier van werken die door alles heen trekt: de ziekte, de mens, de behandeling. Vaker dan voorheen praat ik niet alleen met de patiënt maar ook met de naastbetrokkenen, en op onze afdeling zijn we nog structureler het familiebeleid gaan uitvoeren. Ook in mijn werk voor de crisisdienst pas ik systemisch werken toe: meteen in kaart brengen wie er een rol speelt bij de crisis en wie kan helpen om eruit te komen.'

Nieuwe blik op je organisatie
'Verrassend vond ik dat je in de opleiding ook systemisch leert kijken naar de organisatie waar je werkt. Je gaat beter zien hoe de lijnen lopen, en hoe er bijvoorbeeld wordt omgegaan met patiënten met wie het moeilijk is tot overeenstemming over de behandeling te komen. Dat soort processen leer je ook beter begrijpen.'

Samenhang
'Ik hou erg van samenhangend behandelen met het hele team van therapeuten en verpleegkundigen. Ik heb met deze opleiding de handvatten gekregen om dat nog breder te trekken en ook de samenwerking met de naastbetrokkenen verder te brengen. Als psychiater word je niet zo gestimuleerd om systemisch te werken, maar daar ben je zelf bij. Samen kun je kijken hoe je de kwaliteit van leven van iemand met een rotziekte kunt verbeteren.'