De modellen uit de les hebben mijn mijn werkstijl verbeterd

Interview met Deelnemer (SG)LVB Cynthia van Zwieten

6 december 2016
 

Deelnemer (SG)LVB Cynthia van Zwieten

‘Voor mijn functie moet je eigenlijk al gezondheidszorgpsycholoog zijn, maar ik had nog geen uitzicht op een opleidingsplaats. Toen zijn we gaan kijken naar een tussenoplossing en kwam deze opleiding in beeld. Die sloot heel direct aan bij de doelgroep waar we hier mee werken: mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag. Het was dus precies wat ik nodig had.’


In de breedte
‘De opleiding is heel breed, voor verdieping is weinig ruimte, maar je hebt na een blok wel de aanknopingspunten om je verder te verdiepen in wat je interesseert. Aanvankelijk vond ik het jammer dat ik voor onderwerpen waar ik al veel van wist, zoals risicotaxatie, geen vrijstelling kon krijgen, maar die vakken pakten toch interessant uit: omdat de deelnemers in de groep uit allerlei soorten instellingen kwamen, keken we allemaal vanuit een andere invalshoek naar de doelgroep en dat werkte heel inspirerend. En dat waren de docenten ook. Ik kende sommigen vooraf al van naam, ze hebben hun goede reputatie ook echt waargemaakt.’
 
Bewust
‘De supervisie tijdens de opleiding houdt je scherp en dwingt je tot zelfreflectie. Ik stond voorheen ook al stevig in mijn schoenen - dat moet wel als je met deze doelgroep werkt - maar door de opleiding ben ik me beter bewust van wat ik doe en kan ik dat beter onderbouwen. Ik geef meer ruimte aan de mening van de cliënt, ook in crisissituaties. Ik ben me heel bewust geworden van de rol van cultuurverschillen en wil daar meer aandacht aan besteden. En ik heb handvatten gekregen voor het coachen en motiveren van ons team van begeleiders, een belangrijk leerdoel voor mij.’

'Wat een kennis en kunde bij deze docenten. Ik hing aan hun lippen! Het had nog zéker een dag mogen duren.'

De juiste bagage

‘Een van de inzichten die ik heb meegekregen is: ga niet zomaar uit van wat er op papier staat over iemand, maar blijf zelf kritisch nadenken. Mede dankzij de opleiding kan ik nu naar cliënten kijken vanuit de specifieke zorgbehoefte van iemand met een lichte verstandelijke beperking en niet te zeer vanuit de justitiële visie op het gedrag. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we bij een cliënt die al tien jaar bij ons in behandeling is hernieuwd diagnostisch onderzoek hebben uitgevoerd en op basis daarvan de keus hebben gemaakt om zijn vrijheden te verruimen, zodat hij daarmee kan oefenen. Ik heb nu de juiste bagage om dat naar Justitie te kunnen onderbouwen en er zo nodig de discussie over aan te gaan.’