Spel haalt boven wat kinderen bezighoudt

Interview met Deelnemer spelpsychotherapie Johanna Kreuning-van Loenen

6 december 2016
 

Deelnemer spelpsychotherapie Johanna Kreuning-van Loenen

‘Onder supervisie van een collega deed ik in mijn werk mijn eerste ervaringen op met spelpsychotherapie. Ik merkte al snel hoe effectief deze manier van werken is bij de kinderen met wie ik werk: dat in spel echt naar boven komt hoe een kind iets beleefd heeft. En ik ontdekte dat ik feeling had met het werken met dingen als zand, water en poppetjes. Daarop besloot ik dat ik me verder wilde verdiepen in speltherapie om er zelfstandig mee aan de slag te kunnen.’


Breed en diep
‘De opleiding is me heel goed bevallen - ik ging er elke keer weer met plezier naartoe. De lesdagen hadden allemaal een eigen thema waarmee je kennis van speltherapie werd verbreed en verdiept. Ik vond het bijvoorbeeld heel interessant om te leren over de neuropsychologische aspecten van spel: in het brein van een kind dat speelt worden letterlijk nieuwe verbindingen gelegd. Zulke kennis geeft een fundament aan wat je doet.’
 
Meteen toepasbaar
‘Het beste aan de opleiding vond ik dat ik wat ik leerde direct kon toepassen in de praktijk. Spelbeelden, bijvoorbeeld, oefenden we tijdens de lesdag in de opleidingsgroep en daarna kon ik er in mijn werk al meteen mee uit de voeten. Ook was er elke keer aandacht voor de casuïstiek die iedereen meebracht, waarbij we vaak video-opnamen gebruikten van eigen spelsessies. Het helpt je enorm vooruit om je eigen handelen zo door te nemen en mee te denken met de anderen. De groep werd daardoor ook heel hecht en belangrijk in het leerproces.’
 
Echt helpend
‘Dankzij de opleiding ben ik nu goed onderlegd om zelfstandig speldiagnostiek en speltherapie uit te voeren en deze behandelmethode toe te passen bij kinderen voor wie dit effectief kan zijn. Ik weet beter waar ik mee bezig ben doordat ik over een duidelijk kader beschik. Spel geeft veel inzicht in de belevingswereld van de kinderen en haalt boven wat hen bezighoudt. Tijdens de therapie kan ik wat ze mij in hun spel laten zien voor ze verwoorden en ze zo helpen verwerken wat ze hebben meegemaakt. Met spelpsychotherapie sluit je aan bij het kind dat praat via spel. Het is mooi om te ervaren en van ouders terug te horen dat dat echt helpend kan zijn.’