Het blijft boeiend om te balanceren tussen de partijen

Interview met Hoofdopleider Ingrid Henar

5 december 2016
 

Hoofdopleider Ingrid Henar

‘Family mediation is de laatste jaren echt een specialistisch vakgebied geworden. Psycholoog-mediators krijgen met steeds complexere problematiek te maken. Die complexiteit heeft mij altijd geboeid. Zoals onze docent systeemtherapie het omschrijft: als mens sta je op een knooppunt van relaties waar allerlei inter- en intrapersoonlijke dialogen plaatsvinden. Wat gebeurt daar precies? En wat moet de psycholoog-mediator daar mee kunnen? Om dat soort kennis en vaardigheden draait deze opleiding.’


Gericht op autonomie
‘Cliënten komen bij de mediator om oplossingen te zoeken en hun strijdbijl te begraven. Binnen de mediation blijven, zelfs bij heftige conflicten, de interventies gericht op de autonomie van de cliënt. Want het is wel bewezen dat het zelf zoeken en vinden van oplossingen de beste garantie geeft die ook lang stand houdt. Oplossingen afgedwongen door derden, bijvoorbeeld door de rechter, verminderen een conflict niet maar zorgen juist vaak voor escalatie.’
 
Neutraal blijven
‘Bij heftige gezinsconflicten kan het voor een psycholoog-mediator wel heel moeilijk zijn om de neutrale positie vast te houden. Want wanneer mensen niet in staat zijn verantwoording te nemen voor hun aandeel in de ruzies en ze het belang van de kinderen uit het oog verliezen, kunnen er situaties ontstaan waarin je beroepscode en zaken als meldingsplicht om de hoek komen kijken. Dan wordt de vraag: in hoeverre ben je dan nog neutraal? Dat is het spanningsveld waarin wij opereren.’
 
Van destructief naar constructief
‘Een family mediator moet niet alleen veel weten van kinderen, gezinssystemen en alle juridische details, maar ook inzicht hebben in de diepere motieven van individuen en wat die betekenen voor hun interactie. Je cliënten zijn meestal mensen waar op zichzelf niks mis mee is, maar die in de omgang met elkaar in een verschrikkelijk destructief patroon belanden. Dat vergt van jou als psycholoog-mediator speciale vaardigheden om ze te helpen de realiteit te aanvaarden en oplossingen te zoeken die voor ouders en kinderen rust bieden, uitvoerbaar en duurzaam zijn. Dan kunnen mensen zich weer op hun eigen toekomst richten en de kinderen de ruimte bieden om zich onbelast te ontwikkelen. Hierin zit de kracht van de psycholoog-mediator.’

Samen uitbouwen
‘Het is een zwaar vak waarin je veel over je heen krijgt. Daarom doen family mediators er goed aan zich grondig te scholen, verdieping en reflectie op te zoeken in intervisie en supervisie en veel te praten met ervaren collega’s. Het is ook belangrijk dat je beseft dat je niet in alle gevallen tot een oplossing kunt komen. Zo hou je het vol en blijft het boeiend om steeds weer te balanceren tussen de partijen. Ik wil de deelnemers aan de opleiding uiteindelijk twee dingen meegeven: een gevoel van erkenning voor het specialisme en enthousiasme om het verder uit te dragen, bijvoorbeeld in de NIP-sectie Family Mediation. Het is namelijk een prachtig vakgebied dat we samen nog meer kunnen uitbouwen.’