interview
18 april 2016

Met SRH zie je als hulpverlener de hele mens

Na een succesvolle start met SRH op kleine schaal gaat de komende jaren de hele zorg voor mensen met langdurige en ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) van Dimence over op deze herstelgerichte methodiek. Hoe doen ze dat en wat zijn de effecten? Dat vertellen Annelien Bennink (projectmanager deelmarkt EPA) en Christa Middelhoven (teamleider FACT en klinische crisisafdeling langdurige behandeling en zorg Deventer).

Annelien Bennink en Christa Middelhoven, Dimence
Annelien Bennink en Christa Middelhoven, Dimence

Drie jaar geleden werd de knoop doorgehakt bij Dimence: om de kwaliteit van de langerdurende behandeling en zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen te verhogen, gaan we het herstelgericht werken uitdrukkelijker vormgeven. ‘Als organisatiemodel voor de ambulante teams kozen we voor FACT,’ vertelt Annelien Bennink, ‘en als rehabilitatiemethodiek voor SRH. Daarnaast maakten we ook speerpunten van de inzet van ervaringsdeskundigheid en van werk en dagbesteding.’

Waar de keus voor multidisciplinaire FACT-teams op basis van de bewezen effectiviteit voor ambulant werken direct helder was, ging er aan de uitverkiezing van SRH een heel proces vooraf. ‘Binnen Dimence werkten we op dat moment met verschillende herstelgerichte methodieken die allemaal goed waren. SRH sprong er uiteindelijk uit omdat die zich bij uitstek richt op onze doelgroep: mensen voor wie het heel moeilijk is om zelf doelen voor hun begeleiding en behandeling te formuleren. En het vertrekpunt zijn de dingen die in het leven van de cliënt wel goed gaan in plaats van de problemen.’

Integraal aan de slag

Het verschil in werkwijze is enorm, ervaart Christa Middelhoven. 'Een cliënt die door zijn of haar stoornis op meerdere levensgebieden ernstige problemen ervaart, moest voorheen met allerlei instanties in gesprek om voor al die aspecten apart zorg te regelen. Wij bepaalden als hulpverleners waar diegene hulp bij nodig had en bespraken zijn behandelplan zonder hem. Nu zijn onze FACT-teams per definitie multidisciplinair en gaan we integraal met de cliënt aan de slag. Dat iedereen werkt volgens de SRH-methodiek, betekent dat de cliënt door elke hulpverlener op dezelfde manier en met dezelfde, voor hem begrijpelijke taal benaderd wordt, in de eigen omgeving en onder regie van de cliënt zelf.’ Cliënten vinden dankzij deze benadering bijvoorbeeld weer een dagbesteding die bij ze past.

En ook aan complexere doelen kan worden gewerkt. ‘Iemand die gedwongen wordt opgenomen, heeft maar één wens: die deur uitlopen. Begrijpelijk, en voor ons een moreel dilemma, maar we moeten dan toch uitleggen dat dat op dat moment niet kan. Wat wel kan, is samen onderzoeken wat kan bijdragen aan een zo spoedige mogelijke terugkeer naar huis. Zo werken we ook tijdens een opname aan iemands herstel en zelfregie.’

Niet alleen voor cliënten, ook voor medewerkers maakt dat een groot verschil. ‘Voor een deel van de collega’s is het even slikken om over te moeten stappen op SRH, vooral als ze succesvol werkten met een andere herstelgerichte methodiek,’ zegt Annelien. ‘Om hun tegemoet te komen, hebben wij samen met de RINO Groep een speciale cursus ontwikkeld die zo goed mogelijk gebruik maakt van de kennis en competenties die zij al hebben.’ Er zijn echter ook mensen die juist bij dit onderdeel van Dimence solliciteren omdat ze op deze manier willen werken. Christa: ‘Met SRH zie je als hulpverlener de hele mens en niet meer alleen de hulpvrager. Dat is zo mooi.’

Maatwerk in scholing

Scholing voor alle beroepsgroepen is de basis voor de hele operatie, en er wordt dan ook flink in geïnvesteerd, waar nodig in de vorm van maatwerk. Annelien: ‘Voor onze behandelaren bleken bijvoorbeeld bepaalde delen van de basistraining niet relevant voor hun werk. De RINO Groep heeft daarom een kortere cursus voor hen gemaakt die focust op SRH in behandeling en bejegening.’

Maar scholing zonder goede implementatie heeft natuurlijk geen enkele zin, en daarom wordt ook daar veel aandacht aan besteed. ‘Daarbij spelen de negen coaches die we opleiden een belangrijke rol. Zij zorgen niet alleen voor de methodische werkbegeleiding in de basistrainingen, groepscoaching en training on the job, maar zijn bovendien onze waakhonden in het levendig houden van deze manier van werken.’ Fantastisch vinden de twee hoe groots Dimence hiermee inzet op SRH binnen alle EPA-teams. ‘Dat laat zien dat deze organisatie goede zorg echt hoog in het vaandel heeft.’

__________________________________________________________________________________________________________________

Informatie over opleidingsaanbod SRH >