Post-hbo opleiding forensische psychiatrie: herziening werpt vruchten af

Interview met Hoofdopleider Erik-Jan Kornman

18 april 2016
 

Hoofdopleider Erik-Jan Kornman

De post-hbo opleiding forensische psychiatrie werd twee jaar geleden helemaal herzien volgens de actuele eisen die het vakgebied stelt aan professionals. Hoofdopleider Erik-Jan Kornman legt uit wat er is vernieuwd en wat de deelnemers ervan vinden.


Positief waren de reacties van de eerste lichting deelnemers die de vernieuwde post-hbo opleiding forensische psychiatrie heeft doorlopen. Erik-Jan Kornman is er blij mee: ‘Hoewel we in bepaalde opzichten extra inspanningen van de deelnemers vragen, waren ze juist over die onderdelen heel enthousiast.’ Dat geldt in de eerste plaats voor het competentiegericht opleiden dat centraal is komen te staan. ‘Deelnemers formuleren nu hun eigen leerdoelen, houden zelf hun portfolio bij en houden vier keer een intervisiebijeenkomst. Ze nemen op die manier veel meer zelf de verantwoordelijkheid voor hun leerproces.’

Meer ruimte voor vaardigheden

Een andere belangrijke koerswijziging is dat er meer ruimte in het lesprogramma is gemaakt voor vaardigheden. ‘Kijkend naar de drie pijlers onder de competenties - kennis, vaardigheden en attitude - vonden we dat het ontwikkelen van de beroepsvaardigheden meer ruimte verdiende. Concreet gaat het daarbij om cultuurspecifiek werken, werken in multidisciplinaire teams, conflicthantering en gesprekstechnieken. Omdat we niet naar meer lesdagen toe wilden, hebben we die ruimte gemaakt door de hele opleiding te herschikken.’

Optimaal aansluiten bij de werkpraktijk
De basis van de opleiding is net als voorheen het Risk-Needs-Responsivity-model dat in de forensische sector het uitgangspunt is. Dat draait om het herkennen van risicofactoren bij de cliënt, het focussen van de behandeling op factoren die kunnen bijdragen aan terugval, en het afstemmen op het niveau en de leerstijl van de cliënt. ‘We hebben wel een slag gemaakt in het beter verbinden van de onderdelen en het verantwoorden van onze aanpak. Zo sluit de opleiding weer optimaal aan bij de forensische praktijk.’

Op werkbezoek
Belangrijk in die praktijk is ook dat hulpverleners in de hele keten goed samenwerken. Elkaar leren kennen is daarvoor een eerste vereiste. Onderdeel van het programma is daarom nu dat de deelnemers, die uit verschillende delen van de keten komen, niet alleen samenwerken aan kwesties uit hun eigen werkpraktijk, maar ook bij elkaar op bezoek gaan. ‘Het is leuk om te zien hoe ze dat uitwerken, met rondleidingen en al. Doordat ze meer zicht krijgen op wie wat doet, ervaren ze kortere lijnen en kunnen ze elkaar ook in de toekomst beter vinden.’ Al met al is Erik-Jan tevreden over hoe de herziening heeft uitgepakt. ‘Het is een heel zinvolle exercitie geweest.’

__________________________________________________________________________________________________________________

Informatie over de post-hbo opleiding forensische psychiatrie >