Ik sta nu meer ontspannen in de relatie met cliënten en bespreek makkelijker dingen met ze

Interview met Deelnemer Gz-psychologie Maurits de Boer

18 april 2016
 

Deelnemer Gz-psychologie Maurits de Boer

‘Om in dit vak een toekomst te hebben, besloot ik de GZ-opleiding te gaan doen. Die mogelijkheid deed zich voor toen er bij Vitaal mensenwerk een opleidingsplaats beschikbaar kwam, nadat ik drie jaar als basispsycholoog en praktijkondersteuner had gewerkt in de ggz. Het leek me interessant om breed te worden opgeleid, zowel voor diagnostiek en behandeling van enkelvoudige problemen als van complexe pathologie. In de masteropleiding aan de universiteit had ik dat gemist.’


Veel bekwamer
‘De breedte van de opleiding sloot precies aan op mijn opleidingsplaats - we werken hier zowel in de generalistische basis ggz als in de specialistische zorg. Ik kon daardoor tijdens de lesdagen veel kwijt uit mijn werkpraktijk. Ook de opbouw van de opleiding vond ik goed: beginnen bij de basis en de referentiekaders, en dan gaandeweg verdiepen, al had ik op sommige terreinen nog wel meer verdieping gewild. Nu ik klaar ben, merk ik dat ik niet alleen meer kennis heb opgedaan, maar ook een stuk persoonlijke ontwikkeling heb doorgemaakt. Daardoor sta ik nu ontspannener in de relatie met cliënten en bespreek makkelijker dingen met ze. Al met al voel ik me nu veel bekwamer.’

Ontwikkelen
‘Na de opleiding kon ik bij deze werkgever blijven. Ik ben nu een van de drie Gz-psychologen in mijn team. We werken in een kleine organisatie waar we de kans krijgen om dingen te ontwikkelen. Dat doe ik zowel binnen mijn team als naar buiten toe. Zo zit ik namens onze praktijk in een werkgroep voor de verbetering van de ggz in Nijkerk. Daarin werk ik samen met huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers. Het is boeiend om nu als Gz-psycholoog dit soort extra taken op me te nemen. Ik vind het erg leuk om zo mee te denken en mee te bouwen.’

__________________________________________________________________________________________________________________

Informatie over de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog >