Goede zorg bieden zit in onze genen

Interview met Edsel Kwidama, Parnassia Groep

18 april 2016
 

Edsel Kwidama, Parnassia Groep

Alle ggz-instellingen worstelen met de gevolgen van de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Toch zijn er die het desondanks goed doen, zoals de Parnassia Groep, een belangrijke samenwerkingspartner van de RINO Groep op het gebied van de BIG-opleidingen. Wat is de sleutel van het succes? Edsel Kwidama, lid van de Raad van Bestuur van de Parnassia Groep en psychiater, vertelt.


Al jaren voordat in 2014 het nieuwe zorgstelsel zou worden ingevoerd, zat de Parnassia Groep aan tafel met gemeenten en andere partners om de relaties op te bouwen die het nieuwe fundament van de ggz zouden worden. ‘Wij wilden ons van begin af aan laten zien als een goede partner,’ zegt Edsel Kwidama, ‘en onze kennis, ervaring en innovatief vermogen inzetten om later werkelijk te kunnen leveren wat er gevraagd zou worden.’

Dat lijkt goed gelukt: er is een stevige infrastructuur opgebouwd waarin de partijen echt samen optrekken. ‘Gemeenten vragen ons advies over hoe ze de transities goed kunnen aanpakken. Ze weten dat ze ervan op aan kunnen dat wij meebewegen.’ Maar meebewegen betekent niet dat de instelling achter de ontwikkelingen aanloopt - integendeel. ‘Wij anticiperen op veranderingen op basis van onze eigen kracht en onze eigen visie. Vandaaruit zoeken we naar mogelijkheden om zaken te vernieuwen of te verbeteren.’

Leven naar de visie
Die visie is op zich weinig opzienbarend voor een ggz-instelling: de Parnassia Groep is er om vroeg en tijdig hulp te bieden aan mensen die psychisch lijden en aan hun familie en naasten. Van groter belang lijkt de mate waarin naar die visie wordt geleefd. ‘Dat doen we de laatste jaren steeds nadrukkelijker en op alle terreinen. Dat leidt er nu bijvoorbeeld toe dat we ons niet langer alleen toeleggen op het behandelen van onze patiënten, maar ook op hun persoonlijk en maatschappelijk herstel: we ondersteunen hen om hun leven zo goed mogelijk vorm te geven door een beroep te doen op hun eigen kracht en netwerk. Om dat waar te maken, moeten we onze professionele en wetenschappelijke kennis verbinden met de ervaringskennis van de patiënt zelf. Dat heeft nogal wat consequenties. Daarom delen we nu bijvoorbeeld onze organisatie op in kleinere teams, waarin onze medewerkers een andere opstelling ontwikkelen.’

Opleiden centraal
Opleiden staat dan ook centraal in het beleid - op elk niveau en zowel in de basis als wat betreft bij- en nascholing. Alle activiteiten op dit gebied zijn sinds 2007 gebundeld in de Parnassia Academie, waar alle academische, professionele en ervaringskennis samenkomt om interne opleidingen te verzorgen die voldoen aan de accreditatie-eisen. ‘Omdat wij zo groot zijn, kunnen wij ons veroorloven om onderwijs en onderzoek zo te organiseren dat ze ondersteunend zijn aan onze strategie. Daar gaan dan ook structureel middelen naartoe. En de academie loopt als een trein. Daar ben ik heel trots op.’

Wendbaar blijven
Kwidama is positief gestemd over de toekomst van de Parnassia Groep. ‘Bezuinigingen dwingen je om wendbaar te zijn en te blijven, maar dat is precies onze kracht. Met de goede mensen op de goede plek zijn we efficiënt en in staat om snel hulp te bieden.’ De basis van dat succes gaat echter dieper dan alleen een goede strategie: ‘Onze kernwaarden “respectvol, optimistisch en deskundig” zijn geen holle kreten, maar ze zijn daadwerkelijk wat ons bindt en de meetlat voor ons beleid. Vandaaruit goede zorg bieden zit in onze genen.'