Forensische zorg: behandelen zonder dralen

Interview met P-opleider Birgit Deneer

18 april 2016
 

P-opleider Birgit Deneer

De ggz dreunt nog na van de veranderingen in het zorgstelsel die in 2014 werden ingevoerd. Doen die zich net zo voelen in de forensische sector, of werkt het daar allemaal net wat anders? En hoe gaat het daar met opleiden? P-opleider Birgit Deneer van De Forensische Zorgspecialisten (DFZ) geeft een kijkje in de keuken.


 ‘Het is elk jaar weer spannend als ik de praktijkopleidingsplaatsen ga werven bij alle onderdelen van De Forensische Zorgspecialisten. Maar tot nu toe is het steeds gelukt om het aantal op peil te houden en hier en daar zelfs uit te breiden.'

'Weliswaar moeten ook wij steeds meer leveren voor steeds minder geld, maar financieel krijgen we dit nog steeds rond, zowel met door het ministerie van VWS gesubsidieerde opleidingsplaatsen als met plaatsen die we zelf financieren. Dat komt doordat opleiden echt in de cultuur zit van onze organisatie. Niet alleen zijn onze praktijkopleiders en werkbegeleiders heel actief en betrokken, ook de Raad van Bestuur heeft zich onlangs weer uitgesproken over het grote belang dat DFZ hecht aan opleiden.’

Spanningsveld

‘Desondanks zie ik de druk wel toenemen. De formele eisen die worden gesteld aan de opleiding lopen op en daardoor vraagt opleiden en begeleiden meer tijd, terwijl dezelfde collega’s ook hun productie op peil moeten houden. Toch hoor ik van de deelnemers dat zij zich gelukkig prijzen dat zij nog altijd kunnen rekenen op de begeleidings- en intervisieuren die vereist zijn. Ook hebben ze bij ons altijd nog een dagdeel in de week om aan studie te besteden. Kennelijk horen ze van anderen op de opleiding dat dat elders in de ggz nog wel eens lastiger is.’

Zelfde eisen

‘De forensische zorg is op zich niet heel anders georganiseerd dan de reguliere ggz. Ongeveer de helft van onze cliënten meldt zich vrijwillig aan en wordt dus gewoon gefinancierd door de zorgverzekeraars, aan wier eisen wij dus ook moeten voldoen. De andere helft wordt op last van de rechter door ons behandeld. Die behandelingen worden door Justitie gefinancierd, maar op dat ministerie kijken ze goed naar wat er in de zorg gebeurt en stellen ze steeds meer dezelfde eisen als de zorgverzekeraars.’

Een eigen opdracht

‘Wat in onze sector wel anders is, is onze opdracht: het bevorderen van de veiligheid in de samenleving. Zijn risico’s voldoende afgenomen en is veiligheid voldoende gewaarborgd, dan kan iemand uitstromen naar de reguliere ggz.'

'Met onze ingewikkelde doelgroep móeten we zonder dralen aan de slag, simpelweg omdat er anders slachtoffers kunnen vallen. Daarom werken wij al sinds jaar en dag vooral gedragstherapeutisch en systemisch, en volgens het ‘Risk-Need-Responsivity’-principe: intensief als dat moet, kort als dat kan, maar altijd op maat gesneden.'

'Dat vraagt van onze medewerkers niet alleen dat ze de doelgroep aankunnen, maar ook dat ze goed samenwerken in het team, zelfstandig kunnen beslissen als de situatie dat vraagt, en grenzen duidelijk kunnen aangeven. Voor onze opleidingsplaatsen selecteren wij uit onze basispsychologen dus vooral de mensen die uitblinken in dat soort vaardigheden.’

__________________________________________________________________________________________________________________

Informatie over het opleiden van medewerkers tot BIG-professionals >

Informatie over opleidingsaanbod forensische zorg >