Seksuologische hulpverlening: zelfregie empowert patiënt én professional

Interview met Hoofdopleider Anneke van Loevesijn

18 april 2016
 

Hoofdopleider Anneke van Loevesijn

In de seksuologische hulpverlening is zelfregie op allerlei manieren belangrijk: voor de patiënt die een goed seksleven wil, maar ook voor de professional die de aandacht voor dit vakgebied in de zorgorganisatie levend wil houden. Hoofdopleider Anneke van Loevesijn legt uit.


 ‘Een goed seksleven vereist dat je heel egocentrisch kunt zijn. Als je niet bezig kunt zijn met jezelf, niet durft aan te geven wat je wel en niet prettig vindt, wordt het niet opwindend. De taak van de hulpverlener is dan ook mensen duidelijk te maken hoe belangrijk zelfregie op dit punt is en ze de nodige vaardigheden aan te leren, zonder dingen voor ze in te vullen. Bij seksuele problemen help je patiënten zelfregie te nemen door de oorzaken transparant te maken. Een erectiestoornis kan bijvoorbeeld komen doordat iemand pillen moet nemen voor zijn hart, maar factoren als angst, gebrek aan kennis of slechte communicatie kunnen het probleem in stand houden. Op het moment dat zo’n patiënt die factoren ontrafeld ziet, krijgt hij inzicht en kan hij zijn eigen vaardigheden benutten voor een oplossing.'

Aandacht bevechten
‘Aandacht voor seksuologie gaat altijd mee met het politiekeconomische tij. De laatste tijd is het weer moeilijker geworden om deze zorg vergoed te krijgen, wat de drempel voor mensen om hulp te zoeken verhoogt. Aan de andere kant zie ik dat de post-hbo opleiding seksuologie heel gemotiveerde deelnemers trekt. Zij komen niet omdat ze door de baas gestuurd worden, maar omdat ze het zelf belangrijk vinden zich hierin te verdiepen. Door zo voor ons vak te gaan staan, moeten we ook de borging van de seksuologische hulpverlening binnen organisaties bevechten. Dat begint met het ontwikkelen van een visie op seksualiteit en relatievorming als onlosmakelijk aspect van het leven van mensen. Vanuit die visie kun je in goede samenwerking zaken verbeteren, zoals seksualiteit standaard opnemen in behandelplanbesprekingen. In de opleiding krijg je dan ook bijvoorbeeld de opdracht om te bedenken wat je in je organisatie zou willen veranderen en dat te gaan uitvoeren.’

Empowerment door zelf doen
‘De zelfregie van onze deelnemers groeit nu we in de opleiding vormen van blended learning integreren. De mogelijkheden die internet biedt leiden tot nieuwe werkvormen die het initiatief meer bij de deelnemers leggen. Waar we ze nu bijvoorbeeld een filmpje laten bekijken naast de literatuur, merk ik dat ze zich veel meer in de materie verdiepen dan voorheen. En in plaats van dat ik de stof uitleg, laat ik mensen nu vooraf vaak zelf dingen uitzoeken en die presenteren. Zo’n actieve manier van werken maakt de deelnemers meer bewust van hun eigen visie en empowert ze om daaraan ook in hun werk vorm te geven.’

__________________________________________________________________________________________________________________

Informatie over opleidingen seksuologie >