Meteen toepassen in de dagelijkse praktijk

Interview met Deelnemer Gz-psychologie Lidwien ten Brink

21 mei 2015
 

Deelnemer Gz-psychologie Lidwien ten Brink

Lidwien ten Brink behoort tot de eerste lichting gezondheidszorgpsychologen in opleiding die het nieuwe blok generalistische basiszorg heeft gevolgd. Wat kan ze ermee in de praktijk?


‘Mijn eerste opleidingsplaats was bij PsyQ in Zoetermeer - in de specialistische zorg voor mensen met angsten en depressies. Aan het eind van dat eerste opleidingsjaar stond het nieuwe blok generalistische basiszorg op het programma. Omdat ik kort daarop ging overstappen naar mijn tweede opleidingsplaats bij Indigo Haaglanden, was dat voor mij heel relevant. Vanuit mijn ervaring in de specialistische ggz kon ik me bijvoorbeeld moeilijk voorstellen hoe ik zinvol zou kunnen behandelen in vijf, acht of twaalf gesprekken. Het was dus goed om les te krijgen in die dingen die echt anders zijn in de generalistische basis ggz. Weliswaar kon je merken dat het allemaal nog nieuw was, ook voor de docenten, maar we kwamen eruit door samen uit te zoeken hoe ze het het beste konden inrichten.’

Focussen op de vraag
‘Inmiddels werk ik drie maanden bij Indigo en kan ik wat ik heb geleerd toepassen in de dagelijkse praktijk van de generalistische basis ggz. Vooral aan de lessen van Paul Rijnders over het KOP-model heb ik veel: die hebben me geleerd om anders te kijken, om niet altijd te verdiepen, maar als een huisarts te kijken naar de context en te focussen op de vraag - al blijft dat nog een uitdaging. Ook het onderdeel attitude was belangrijk. Je hebt in de generalistische basis ggz bijvoorbeeld direct contact met de huisarts en dat vraagt van je dat je je professionele mening daarin goed kunt overbrengen.’

Overleg oefenen
‘Wat ik nog wel lastig vind, is beoordelen of ik iemand wel of niet doorverwijs naar de specialistische ggz. Ik had daar in de lessen nog wel meer praktijkvoorbeelden van willen bespreken en willen oefenen in het voeren van overleg met specialisten. Maar dat zal ook komen omdat ik pas een paar maanden op deze plek zit. En het heeft vast ook te maken met dat er tussen de huisartsen, de generalistische basis ggz en de specialistische ggz nog veel onduidelijk is over de verwijzingscriteria: wie behandelen we waar?’

Generalistisch én specialistisch opleiden
‘Het ziet ernaar uit dat de Gz-psycholoog meer en meer in de generalistische basis ggz terecht gaat komen. Veel mensen in mijn opleidingsgroep volgen hun praktijkgedeelte echter nog helemaal in de specialistische zorg. Het zou daarom goed zijn als het aantal opleidingsplaatsen in de generalistische basis ggz wordt uitgebreid, en dat zie je ook al wel gebeuren. Zelf ben ik blij dat ik in beide word opgeleid. Op basis van mijn specialistische diagnostische kennis ontwikkel ik me nu zodanig dat ik bijvoorbeeld kan zien dat het beter is om bij een bepaalde cliënt zijn onderliggende borderlinestoornis met rust te laten en in de generalistische basis ggz alleen dat te behandelen waar hij nu last van heeft. Het is nog wel een uitdaging in alle situaties de raakvlakken tussen de specialistische en de generalistische benadering te zien en ze goed te integreren. Ik hoop dat in de loop van dit jaar steeds beter in de vingers te krijgen.’

__________________________________________________________________________________________________________________

Meer informatie over de GZ-opleiding >