GZ-opleiding maakt zich op voor generalisatie basis ggz

Interview met P-opleider Bart Pannebakker

21 mei 2015
 

P-opleider Bart Pannebakker

In de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog zit nu een blok speciaal voor het werken in de generalistische basis ggz. Wat is er nieuw, en waarom? Bart Pannebakker, P-opleider bij de Parnassia Groep en lid van de curriculumcommissie GZ-opleiding, legt het uit.


Hoe zit het met de aansluiting van de GZ-opleiding op de gbggz?
‘Toen het nieuwe stelsel eraan kwam, hebben wij het curriculum natuurlijk in dat licht bekeken. De conclusie was dat het uitstekend opleidde voor diagnostiek en behandeling in de specialistische ggz, maar dat het niet goed aansloot op wat de generalistische basis ggz vraagt: vroegtijdige herkenning, korte en snelle screening en kortdurende behandeling. Bepaalde specialistische onderwerpen, schematherapie bijvoorbeeld, vonden we beter passen in de opleidingen tot psychotherapeut dan wel klinisch psycholoog. Door die eruit te halen en verder nog wat te schuiven, hebben we ruimte gemaakt voor een nieuw blok generalistische basiszorg.’

Wat leer je in het blok generalistische basiszorg?
‘Het gaat in dit werkveld om de vraag: wat is ervoor nodig om iemand weer snel op weg te helpen? Je hebt dus weinig tijd voor uitgebreide diagnostiek en moet, samen met de patiënt, heel snel in beeld krijgen wat er aan de hand is en wat de hulpvraag is. Je niet-pluis-gevoel is daarbij belangrijk: zijn er aanwijzingen dat deze persoon moet worden doorverwezen naar de specialistische ggz? In dit blok leer je hoe je dat met vragen stellen, goed luisteren en observeren uit kunt vinden. Bij de behandeling gaat het vervolgens niet alleen om kort en snel kunnen werken, maar ook om een nieuwe attitude: de verantwoordelijkheid bij de patiënt laten. Die herstelgerichte aanpak is zowel mogelijk bij mensen met lichte, enkelvoudige psychische problemen als bij mensen met chronische stoornissen en een specifieke, niet te brede hulpvraag.’

Betekent dit dat de Gz-psycholoog niet meer in de specialistische ggz hoeft te worden opgeleid?
‘Juist wel! Om goed te kunnen werken in de generalistische basis ggz, moet je ook thuis zijn in de specialistische zorg, zodat je weet welke patiënten je moet doorverwijzen. Heb je in je opleiding alleen lichte problematiek voorbij zien komen, dan heb je te weinig bagage om dat onderscheid te kunnen maken. Daarnaast is het ook voor Gz-psychologen die later in de specialistische basiszorg terechtkomen relevant om meer herstelgericht, meer met de patiënt te leren werken. Bij de Parnassia Groep laten wij onze psychologen in opleiding tot Gz-psycholoog om die redenen bij voorkeur hun praktijkopleiding starten op een specialistische afdeling.’

Wat vind je van deze ontwikkeling?
‘Ik ben blij met het nieuwe blok. Deze manier van werken is een waardevolle uitbreiding van de gereedschapskist van de Gz-psycholoog.’

__________________________________________________________________________________________________________________

Meer informatie over de GZ-opleiding >