Opleiding ggz-agoog: herstel centraal

Interview met Deelnemer Shalini Matthys

23 april 2015
 

Deelnemer Shalini Matthys

Rehabilitatie en herstel vormen de rode draad in de opleiding ggz-agoog bij de RINO Groep. Dat is precies de reden waarom Shalini Matthys – stafmedewerker patiëntenzorg en coördinator vorming, training en opleiding bij psychiatrisch centrum Dr. Guislain in Gent – voor deze opleiding koos.

‘Vanuit mijn achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige werkte ik jaren op verschillende plekken in de geestelijke gezondheidszorg, tot ik in april 2014 in deze staffunctie begon. Mijn taak is mijn collega’s op allerlei manieren te inspireren tot vernieuwende, steeds betere patiëntenzorg. Een belangrijk onderdeel daarvan is de implementatie van herstelondersteunende zorg. In België is in vergelijking met Nederland weinig budget voor opleiding, dus ik zie het als een grote blijk van vertrouwen dat mijn werkgever me de opleiding ggz-agoog in Utrecht laat volgen. De kennis die ik opdoe neem ik mee om die overal in mijn organisatie uit te dragen.’

Stevige ondergrond
‘Ik geloof heel sterk in alles waar de herstelvisie voor staat: verder kijken dan de diagnose, loskomen van het puur zorgende en mensen prikkelen en empoweren om een stap verder te zetten, rekening houdend met hun beperkingen. Om zo’n omslag in de manier van werken en met name in de attitude van de hulpverleners goed te kunnen ondersteunen, heb je wel een stevige ondergrond nodig. Ik zocht daarom een opleiding met aandacht voor herstel in brede zin, waarin ook plaats was voor diagnostiek en risicotaxatie. Al die aspecten vond ik in deze opleiding – met als extra kers op de taart ruimte voor coaching.’

Belevingsgericht
‘Inmiddels heb ik de eerste bijeenkomsten gehad en ik vind ze enorm verrijkend. We zijn voortdurend intensief bezig met het verbinden van theorie en praktijk, en met reflecteren daarop. De opzet is sterk belevingsgericht: je ervaart tijdens de lessen zelf hoe het is om vanuit de herstelvisie benaderd te worden. Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol en ook van de gemengde groep collega’s leer ik veel.’

Kennis uitdragen
‘Met het uitdragen van de kennis in het ziekenhuis ben ik ondertussen al begonnen. Ik bezoek afdelingen en interview daar patiënten vanuit de herstelvisie. Met de resultaten laten we de medewerkers de nieuwe manier van werken ontdekken. Ik organiseer workshops voor hulpverleners en ervaringsdeskundigen gezamenlijk, en ben bezig met het schrijven van een opleidingsplan. Veel van mijn werk doe ik informeel: ik loop rond op de werkvloer en ga met collega’s in gesprek over herstelondersteuning. Een enkeling ervaart die als een verplichting – dat stimuleert mij om nog beter mijn best te doen mensen zelf het verschil te laten ervaren, zoals ik dat in de opleiding doe. Maar ik krijg ook al positieve reacties: dat mensen mogelijkheden ontdekken die er niet leken te zijn, en hoeveel energie dat geeft. Aan de stijgende hoeveelheid inschrijvingen voor onze vormingsactiviteiten op het gebied van herstel zie ik dat dat enthousiasme aanstekelijk is.’

Ideaal
‘Het doel dat ik voor ogen heb? Kwalitatief supergoede zorg, waarbij wij als hulpverleners steeds verwonderd mogen staan van de kleine vooruitgang en de onderschatte mogelijkheden van patiënten. Mijn ideaal zou zijn dat mensen vanuit hun talenten hun eigen activiteiten organiseren en wij daar als hulpverleners ook van leren, maar ik ben dan ook nogal een dromer. Zorg vanuit een herstelvisie met een daarbij passende attitude – dat zou al heel mooi zijn. Aan mij de uitdaging om die goed over te brengen.’

__________________________________________________________________________________________________________________

Meer informatie over de opleiding ggz-agoog >