drs. Angeline Smeltink

drs. Angeline Smeltink
Angeline Smeltink is Gz-psycholoog/psychotherapeut, supervisor en opleider VGCt. Zij is op dit moment werkzaam bij het Autisme Kennis Centrum en heeft een privépraktijk voor psychotherapie, supervisie en leertherapie. Hiervoor werkte ze onder meer bij de forensische verslavingskliniek (FVK) Basalt / JusTact en de Waag. Ook is zij al jaren docent voor de basis- en vervolgcursussen cognitieve gedragstherapie.