drs. Irene Sporre

drs. Irene Sporre
Irene Sporre is psychiater en mede-oprichter van het dagbehandelingprogramma voor zwangere vrouwen met persoonlijkheidsproblematiek bij het NPI (Arkin, 2021) in Amsterdam. Zij is werkzaam bij Dimence waar zij onder andere consultaties doet voor huisartsen en de BGGZ. Ze heeft expertise op het gebied van persoonlijkheisproblematiek en affiniteit met psychotherapie en de systemische benadering.