In ons scholingsaanbod voor het diag­nos­ticeren en behan­delen in de basis-ggz staat het kort­durende karakter centraal. In de specialis­tische ggz gaat het er bij de scholing om dat je wordt toegerust op de toenemende complexiteit en ernst van de zorgvraag.

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch: 'arrTxtConvert'

/library/lib_XMLSnippets.inc, line 1110