Signaleren en herkennen van PTSS bij ouderen in de eerstelijns zorg  (B2546)

€ 315

Inschrijven

Mogelijk t/m 26 november 2025,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Vanuit het project Zinnige Zorg zijn er in Nederland afspraken gemaakt ter verbetering van het zorgtraject voor mensen met Posttraumatische stressstoornis (PTSS). Eén van de verbeterpunten is de herkenning van PTSS. Deze herkenning is bij de 60+ers vaak nog eens extra ingewikkeld vanwege diverse meespelende comorbide factoren. De RINO Groep wil hier graag een bijdrage leveren en biedt nu de cursus herkenning van PTSS bij ouderen aan.
 
 • Inhoud

  Hoewel er steeds meer oog en aandacht komt voor Posttraumatische stressstoornis bij ouderen, wordt PTSS bij deze doelgroep vaak niet herkend. De herkenning is vaak lastig vanwege vaak levenslange vermijdende coping, generatie specifieke overtuigingen, comorbiditeit etcetera. En dat is jammer en zorgelijk, want PTSS is juist heel goed te behandelen, zelfs bij mensen op hoge leeftijd en/of cognitieve stoornissen. In de cursus gaan we in op de specifieke kenmerken van PTSS bij ouderen. Je krijgt uitleg over het diverse behandelaanbod en we kijken naar motivering en ondersteuning van cliënten ten aanzien van doorverwijzing.
   
  We gaan in de cursus in op de specifieke kenmerken van Posttraumatische stressstoornis bij thuiswonende ouderen. Je krijgt handvatten voor taxatie en screening op PTSS. Ook krijg je inzicht in de verschillende behandelvormen- en mogelijkheden voor PTSS problematiek. Zo heb je de juiste kennis om een client goed te kunnen doorverwijzen. We staan ook stil bij de motivering tot traumabehandeling, waarbij psycho-eductie een grote rol speelt. En we kijken wat je zelf kunt aanbieden in het contact en begeleiding, als toeleiding naar eventuele traumabehandeling elders.

  Wat leer je?

  • Herkennen van PTSS bij ouderen in de eerstelijnszorg, aan de hand van casuïstiek uit de praktijk. Je doet kennis op over complexiteit van diagnostiek van PTSS op latere leeftijd, je begrijpt het verschil hierin tussen enkelvoudig trauma en langdurige traumatisering, differentiaaldiagnostiek, veelvoorkomende comorbiditeit, cohort specifieke factoren.
  • Een overzicht van de behandelmogelijkheden voor PTSS bij ouderen.
  • Cliënten motiveren voor traumabehandeling en hen begeleiden naar eventuele traumabehandeling.

  Het is goed om te weten dat de cursus zich niet specifiek richt op het werken met ouderen met progressieve cognitieve stoornissen/dementie.

  Werkwijze

  De docent bespreekt de theorie, ondersteund met videobeelden en voorbeeldcasuïstiek. Je gaat praktisch oefenen in taxatie en screening ten aanzien van PTSS en de motivering en toeleiding naar behandeling. Je mag tijdens de cursus met eigen casussen werken.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

 • Datum

  Omvang

  1 woensdag van 9:30 - 16:30 uur

  Datum

  4 juni 2025

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • POH-GGZ
  • Ggz-agoog
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Vaktherapeut
  POH-GGZ, medewerker sociaal team, medewerker Basis GGZ, medewerker Veilig Thuis

 • Docenten
  drs. Wietske Soeteman

  drs. Wietske Soeteman

  Wietske Soeteman is GZ-psycholoog en werkzaam bij Molemann Mental Health, locatie Huis ter Heide, Ouderenpsychiatrie. Wietske werkt vanaf 2002 in de ambulante ouderenpsychiatrie, met een aantal jaren een uitstapje naar een TOPGGZ centrum voor PTSS in Den Bosch (Reinier van Arkel). Ze heeft zich helemaal gespecialiseerd in PTSS en traumabehandelingen bij ouderen. Zij is EMDR Practitioner, geeft werkbegeleiding en is docent post-doctoraal onderwijs aan VU-Gerion in Amsterdam.Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews