Wie is er eigenlijk van God los?

15 januari 2019
 

Hedda van 't Land

Directeur RINO Groep

In deze blog reageert Hedda op de veelbesproken Nashville-verklaring.

Zelfmoordpogingen onder lesbische, homo- en biseksuele jongeren komen 4,5 keer vaker voor dan onder heteroseksuele jongeren. Transgender-jongeren geven vaker aan te worden gepest, ervaren meer emotionele verwaarlozing of mishandeling thuis, hebben een lagere eigenwaarde en meer psychische problemen. Dat weerhield SGP-politicus Kees van der Staaij, een aantal predikanten en medewerkers van de Vrije Universiteit er niet van om hun handtekening te zetten onder de Nashville-verklaring. De verklaring leidde zeer onlangs tot grote ophef. Niet vreemd als je boude stellingen leest als: ‘Het is zondig om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren’ en ‘God heeft het huwelijk bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’. Of: ‘God heeft het huwelijk niet bedoeld als een homoseksuele relatie’. 
 
Ach, trek het je niet aan, dit is een klein groepje orthodoxe gereformeerden, was mijn eerste gedachte. Want Nederland is gelukkig een van de meest positief gestemde landen in Europa als het gaat om opvattingen over homo- en biseksualiteit. Maar, ik merkte dat het me niet losliet. Zelf ben ik ook getrouwd met een vrouw en ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om geaccepteerd te worden en er te mogen zijn. Bovendien weet ik uit onderzoek maar al te goed dat LHBT'ers in onze samenleving een kwetsbare groep vormen als het gaat om de prevalentie van depressie en zelfmoord.
 
Gelukkig staat het onderwerp ‘acceptatie’ inmiddels hoog op de agenda van de overheid. In 2018 heeft het ministerie van VWS extra geld beschikbaar gesteld om het hoge aantal zelfdodingen en zelfmoordpogingen onder LHBT-jongeren terug te dringen. Wrang is dat het Nashville-pamflet deze kwetsbare groep juist afwijst en buitensluit.

Ik weet bijna niet waar ik moet beginnen om uit te leggen wat het belang is van mensen die de hand reiken aan degenen die worstelen met hun geaardheid en in eigen kring niet geaccepteerd worden.

Margriet van der Linden (televisiepresentator)

Vakliteratuur benadrukt dat het 'ontbreken van sociale steun en sociaal isolement' een belangrijke risicofactor is voor suïcide. De impact van het Nashville-pamflet op opgroeiende jongeren in een orthodox-christelijk gezin, die worstelen met hun identiteit en seksualiteit, is enorm. Alsof ze met dit pamflet een trap na krijgen. Zoals televisiepresentator Margriet van der Linden, zelf lesbisch en afkomstig uit een streng protestants milieu (haar vroegere dominee ondertekende de Nashville-verklaring), zei: ‘Ik weet bijna niet waar ik moet beginnen om uit te leggen wat het belang is van mensen die de hand reiken aan degenen die worstelen met hun geaardheid en in eigen kring niet geaccepteerd worden.’ 
 
Dat zovelen de afgelopen periode hun verontwaardiging luid en duidelijk hebben laten horen, is een belangrijke handreiking aan LHBT’ers. Het is een krachtig signaal dat niemand buitengesloten mag worden, liefde hoeft te missen of zich hoeft te verstoppen. We kunnen dit pamflet dus niet van ons af laten glijden en negeren, maar het is belangrijk dat we ons uitspreken en tegelijkertijd verbinding blijven zoeken met elkaar.

Bronnen:

 

Hedda van 't Land

Directeur RINO Groep

Ook interessant voor jou