Resultaten voor 'verdiepingsmodule srh'

Opleidingen (eerste 8 van de 53)

Incompany

Introductiedag SRH - ITB: toeleiden naar werken, leren en recreëren

Van hulpverleners wordt verwacht dat zij meer dan vroeger bijdragen aan de participatiegerichtheid van hun cliënten. Tijdens deze cursusdag ontdek je hoe je samen met cliënten hun krachten en mogelijkheden in beeld brengt, en hoe je hun omgeving daarin m…

Incompany

Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen (SRH)

SRH (Steunend Relationeel Handelen, voorheen Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen) is een praktische methodiek waarmee hulpverleners hun cliënten kunnen ondersteunen bij het vervullen van hun wensen en zorgbehoeften. In deze basisopleiding ontdek j…

Incompany

Verdiepingsmodule SRH - ITB: toeleiden naar werken, leren en recreëren

Met Individuele Trajectbegeleiding (ITB) begeleid je je cliënten naar meer maatschappelijke participatie in de vorm van werken, leren of recreëren. In deze cursus leer je dit te doen vanuit een herstel- en krachtgerichte benadering. Je oefent hoe je same…

Incompany

Implementatie Steunend Relationeel Handelen (SRH)

De toepassing van SRH (Steunend Relationeel Handelen, voorheen Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen) valt of staat met een goede implementatie in de praktijk. Tijdens deze bijeenkomst leer je hoe je het rehabilitatie- en herstelgerichte werken goed…

Incompany

Docentenopleiding Steunend Relationeel Handelen

Een docent Steunend Relationeel Handelen (SRH) beheerst deze methodiek op expertniveau en combineert dat met didactische vaardigheden. Beide leer je in deze intensieve, praktische opleiding. Onder begeleiding van een ervaren docent doe je ervaring op met…

Incompany

Opleiding tot Coach SRH

Professionals die werken met de methodiek van SRH (Steunend Relationeel Handelen) krijgen daarbij coaching of werkbegeleiding. In deze blended opleiding leer je hoe jij als ervaren SRH-hulpverlener individuele collega's begeleidt en hoe je teams onderste…

Klassikaal: 72 uur
Online: 24 uur
Zelfstudie: 50 uur
Incompany

Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen (SRH) voor jongeren en gezin

Steunend Relationeel Handelen (SRH) is een praktische methodiek die professionals in staat stelt op een systematische wijze een begeleidingsrelatie op te bouwen met een jongere (leeftijd 12 tot 23 jaar) en zijn gezin. De opleiding heeft het systemisch we…

Incompany

SRH voor behandelaren

Hoe werk je als behandelaar kracht- en presentiegericht zonder het probleemgerichte los te laten? Deze cursus geeft je handvatten bij het inzetten van herstelondersteunende zorg in de behandeling. Als basis daarvoor doe je eerst kort en krachtig inzicht …