Informatie over het STAP-budget


Update over het STAP-budget 

Eerder is door de overheid bekend gemaakt dat het STAP-budget nog tot het eind van het jaar aangevraagd zou kunnen worden. Onlangs heeft de overheid via een nieuwsbericht te kennen gegeven dat ze per september het resterende STAP-budget nog gerichter willen inzetten voor scholing die opleidt voor de arbeidsmarkt.

Het kabinet heeft besloten dat deelname aan STAP voor de rest van 2023 zich beperkt tot door OCW erkende opleiders. Hier valt RINO Groep niet onder. Daarom zal RINO Groep vanaf de eerstvolgende aanvraagperiode geen cursussen en opleidingen meer opnemen in het UWV-Scholingsregister. 

Meer informatie over het STAP-budget lees je hier

Veelgestelde vragen

Bepaal dan of je wel of niet wil deelnemen aan de cursus. Als je wel deelneemt, zijn de kosten voor eigen rekening. Als je besluit niet deel te nemen, gelden de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in de algemene voorwaarden. Informeer onze infodesk over je keuze.

Mocht de cursus niet doorgaan, bijvoorbeeld door te weinig inschrijvingen, dan informeert onze infodesk je hier zo snel mogelijk over. Geef dit door aan het UWV middels de groene annuleringsknop in het burgerportaal. Het UWV vordert het gesubsidieerde bedrag dan bij de RINO Groep terug. Heb je zelf een deel van het bedrag betaald, dan betalen wij dat aan je terug.

Soms wordt de betreffende cursus opnieuw gepland met STAP-budget. Wil je het STAP-budget gebruiken voor deze nieuwe uitvoering? Vraag dit dan opnieuw aan bij het UWV en laat ons weten dat je de nieuwe uitvoering wil volgen. Uiteraard kun je een opnieuw geplande uitvoering ook zelf betalen (of je werkgever). In beide gevallen laten we jouw inschrijving staan.

Geef dit zo snel mogelijk door aan onze infodesk. Afhankelijk van het moment waarop je annuleert, zijn er wel of geen kosten aan verbonden. Hiervoor hanteren we onze algemene voorwaarden. Geef het ook door aan het UWV middels de groene annuleringsknop in het burgerportaal. Het UWV vordert het gesubsidieerde bedrag terug bij de RINO Groep. Wij sturen dan een factuur voor de kosten die je volgens de algemene voorwaarden verschuldigd bent.

Als je voortijdig stopt met de cursus, kunnen wij je geen certificaat geven. Voor de consequenties hiervan verwijzen we je naar het UWV. Houd er rekening mee dat ongeacht de beslissing van het UWV de cursuskosten betaald moeten worden conform onze algemene voorwaarden.

Om ervoor te zorgen dat deelnemers mogelijk in aanmerking kunnen komen voor het STAP-budget vraagt relatief veel administratieve inspanning.  Daarom hebben wij een selectie gemaakt van geschikte cursussen die we graag voor het STAP-budget willen aanmelden. Deze is onder meer gebaseerd op de periode waarin de cursus start en de beschikbaarheid van plekken van de cursus.

Het STAP-budget dient minimaal vier weken voor aanvang van een cursus te worden aangevraagd en de cursus dient binnen 3 maanden na het einde van het aanvraagtijdvak te starten. Alleen als een uitvoering binnen deze periode plaatsvindt, is het STAP-budget dus te gebruiken. We beoordelen per aanvraagperiode welke titels mee doen. Dit kan per periode verschillen, zie ‘Waarom kan ik het STAP-budget niet gebruiken voor al het cursusaanbod van de RINO Groep?’

Je vindt de aanvraagperiodes voor het STAP-budget op deze website over het STAP-budget.

Vragen?

  • Heb je vragen over de toekenning van het budget? Neem dan contact op met het UWV.
  • Heb je vragen over hoe wij het STAP-budget inzetten voor ons cursusaanbod? Mail of bel dan met onze infodesk via infodesk@rinogroep.nl of 030 230 8450.

Stap-budget