Vacature hoofdopleider Gz-psycholoog K&J regio Leiden (8-12 uur)

De Stichting BIG-opleidingen voor Psychologen en Pedagogen West-Nederland (BoPP West-Nederland) verzorgt de postacademische BIG-opleidingen tot Gz-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en orthopedagoog-generalist in de regio West Nederland. In opdracht van de Stichting voert de RINO Groep de organisatie en uitvoering van de opleidingen uit. Voor de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog K&J ontstaat er op korte termijn een vacature voor de positie van hoofdopleider.

Binnen de opleiding Gz-psycholoog K&J is onze missie het opleiden van Gz-psychologen om kwalitatief hoogwaardige zorg te geven aan mensen met psychische problemen. De GZ-opleiding wordt bepaald door de dynamiek van wetenschappelijke, maatschappelijke en didactische ontwikkelingen. Wetenschappelijke ontwikkelingen vertalen we voortdurend naar de theorie en praktijk van onze opleiding. De maatschappelijke context betrekken we in de opleiding en geven we, indien relevant en mogelijk, ook mede vorm. We maken in de opleiding gebruik van innovatieve en effectief gebleken didactische werkvormen. 

Kernwaarden van de opleiding tot Gz-psycholoog zijn:

 • De inhoud van de opleiding is zoveel mogelijk evidence-based, theoretisch onderbouwd, kritisch beschouwend en up-to-date.
 • De GZ-opleiding is competentiegericht en daarop toetsbaar.
 • De GZ-opleiding is gebaseerd op ervaringsleren.
 • De GZ-opleiding is duaal: een combinatie van theorie en praktijk.
 • De GZ-opleiding is dynamisch en innovatief.
De afgelopen jaren is het competentiegericht opleiden landelijk in de BIG-opleidingen geïmplementeerd. Een volgende stap is het gepersonaliseerd opleiden, waarbij uitgangspunt is om kennis en ervaring van opleidingsdeelnemers beter te waarderen om te komen tot een kwaliteitsverbetering van de GZ-opleiding.


Wat houdt de functie in

De hoofdopleider GZ K&J is verantwoordelijk voor de (onderwijskundige) kwaliteit van de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ) K&J, de inrichting en ontwikkeling van het curriculum en het wetenschappelijk niveau van de opleiding. De hoofdopleider maakt het verschil in de vertaling van de wetenschappelijke kennis naar praktisch handelen. Daarnaast vertegenwoordigt de hoofdopleider de Stichting BoPP West Nederland in landelijke overleggen en werkgroepen. De hoofdopleider is het boegbeeld voor de GZ-opleiding en een strategische gesprekspartner in het krachtenveld van de BIG-opleiding met een duidelijke visie op kwaliteit en innovatie van de GZ-opleiding.


Taken/verantwoordelijkheden

Samenstellen/ontwikkelen van het opleidingsprogramma, aansturen van jaargroepopleiders, hoofddocenten en docenten, in nauwe samenwerking met de opleidingsmanager.
 • Erkennen en visiteren praktijkopleidingsinstellingen
 • Het erkennen van de praktijkopleiders
 • Voorzitten van de opleidingscommissie en curriculumcommissie
 • Participeren in landelijke overleggen en werkgroepen
 • Samenwerken met (waarnemend) hoofdopleiders, jaargroepopleiders, (hoofd)docenten en opleidingsmanagers en -medewerkers
 • Beoordelen van deelnemers middels individuele opleidingsplannen en halfjaarverslagen en het voeren van diverse individuele gesprekken
Wie zoeken wij
De ideale kandidaat wordt enthousiast bij het lezen van de functie en heeft de volgende kenmerken:
 • Heeft minimaal 5 jaar een BIG-registratie als Gz-psycholoog en is werkzaam in de psychologische praktijk met minimaal 3 jaar recente ervaring als Gz-psycholoog.
 • Is gepromoveerd, liefst op het gebied van de klinische psychologie of een daaraan gelieerd gebied.
 • Is als (bijzonder) hoogleraar of als UHD verbonden aan een universiteit of voldoet aan de benoemingseisen. In het geval van UHD-aanstelling is de kandidaat (op termijn) professorabel met een welomschreven tenure track, leidend tot een bijzonder hoogleraarschap.
 • Heeft ruime onderzoekservaring en -publicaties op het gebied van de klinische psychologie, bij voorkeur binnen het patiëntgebonden onderzoek.
 • Heeft ervaring met het opleiden van Gz-psychologen en een duidelijke visie op de kwaliteit en innovatie van de GZ-opleiding.
 • Is op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen het opleidingsveld van de vier BIG-opleidingen.
 • Beschikt aantoonbaar over leidinggevende en didactische kwaliteiten. 
 • Is bij voorkeur in staat tot het combineren van het hoofdopleiderschap GZ K&J met hoofdopleiderschap OG (4 tot 8 uur) in dezelfde regio.

Sollicitatieprocedure en tijdpad 

 • Kandidaten worden uitgenodigd vóór 30 april 2021 te reageren.
 • Zij kunnen hun sollicitatie sturen aan RINO Groep t.a.v. Jeannette Bakker (ambtelijk secretaris Stichting BoPP West Nederland) Oudenoord 6, 3513 ER in Utrecht of mailen naar j.bakker@rinogroep.nl
 • De sollicitatiecommissie voert in mei/juni 2021 gesprekken met geselecteerde kandidaten.
 • De commissie draagt de gekozen kandidaat voor aan het Stichtingsbestuur. 

Aanstelling

Aanstelling is in overleg.


Meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met mevrouw dr. Karin Hendriks, manager BIG-afdeling, k.hendriks@rinogroep.nl.