Vacature hoofdopleider Orthopedagoog-generalist (4-8 uur)

De Stichting BIG-opleidingen voor Psychologen en Pedagogen West-Nederland (BoPP West-Nederland) verzorgt de postacademische BIG-opleidingen tot Gz-Psycholoog, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut en Orthopedagoog-generalist in de regio West Nederland. In opdracht van de Stichting voert de RINO Groep de organisatie en uitvoering van de opleidingen uit. Voor de opleiding tot Orthopedagoog-generalist ontstaat er op korte termijn een vacature voor de positie van hoofdopleider.

Binnen de opleiding OG is onze missie het opleiden van orthopedagogen om kwalitatief hoogwaardige zorg te geven door een integrale benaderingswijze vanuit het cliëntsysteem. De OG-opleiding wordt bepaald door de dynamiek van wetenschappelijke, maatschappelijke en didactische ontwikkelingen. Wetenschappelijke ontwikkelingen vertalen we voortdurend naar de theorie en praktijk van onze opleiding. De maatschappelijke context betrekken we in de opleiding en geven we, waar gewenst en mogelijk, ook mede vorm. We maken in de opleiding gebruik van innovatieve en effectief gebleken didactische werkvormen. 

Kenmerkend voor de opleiding tot orthopedagoog-generalist:

 • De inhoud van de opleiding is zoveel mogelijk evidence-based, theoretisch onderbouwd, kritisch beschouwend en up-to-date.
 • De OG-opleiding is competentiegericht en werkt met competentiegerichte toetsing.
 • De OG-opleiding is gebaseerd op ervaringsleren.
 • De OG-opleiding is duaal: een combinatie van theorie en praktijk.
 • De OG-opleiding is dynamisch en innovatief.
De afgelopen jaren is het competentiegericht opleiden landelijk in de BIG-opleidingen geïmplementeerd. Een volgende stap is het gepersonaliseerd opleiden, waarbij uitgangspunt is dat eerder en elders verworven kennis en ervaring van opleidingsdeelnemers beter worden gewaardeerd.


Wat houdt de functie in
De hoofdopleider OG is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en onderwijskundige kwaliteit van de postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist (OG), de inrichting en ontwikkeling van het curriculum en het wetenschappelijk niveau van de opleiding. De hoofdopleider maakt het verschil in de vertaling van de wetenschappelijke kennis naar praktisch handelen. Daarnaast vertegenwoordigt de hoofdopleider de Stichting BoPP West Nederland in landelijke overleggen en werkgroepen. De hoofdopleider is het boegbeeld voor de OG-opleiding en een strategische gesprekspartner in het krachtenveld van de BIG-opleiding met een duidelijke visie op kwaliteit en innovatie van de OG-opleiding.

Taken/verantwoordelijkheden
Samenstellen/ontwikkelen van het opleidingsprogramma, aansturen van jaargroepopleiders, hoofddocenten en docenten, in nauwe samenwerking met de opleidingsmanager.
 • Erkennen en visiteren praktijkopleidingsinstellingen
 • Het erkennen van de praktijkopleiders
 • Voorzitten van de opleidingscommissie en curriculumcommissie
 • Participeren in landelijke overleggen en werkgroepen
 • Samenwerken met (waarnemend) hoofdopleider, jaargroepopleiders, (hoofd)docenten en opleidingsmanagers en -medewerkers
 • Beoordelen van deelnemers middels individuele opleidingsplannen en halfjaarverslagen en het voeren van diverse individuele gesprekken
Wie zoeken wij
De ideale kandidaat wordt enthousiast bij het lezen van de functie en heeft de volgende kenmerken:
 • Is minimaal geregistreerd als orthopedagoog-generalist in het BIG register (en daarvoor tenminste vier jaar geregistreerd als orthopedagoog-generalist bij de NVO) en is werkzaam in de orthopedagogische praktijk met minimaal drie jaar recente ervaring als dusdanig.
 • Is gepromoveerd, liefst op het gebied van de orthopedagogiek of een daaraan gelieerd gebied.
 • Is als (bijzonder) hoogleraar of als UHD verbonden aan een universiteit of voldoet aan de benoemingseisen. In het geval van UHD-aanstelling is de kandidaat (op termijn) professorabel.
 • Heeft ruime onderzoekservaring en -publicaties op het gebied van de orthopedagogiek, bij voorkeur binnen het patiëntgebonden onderzoek.
 • Heeft ervaring met het opleiden van Orthopedagogen Generalist en een duidelijke visie op de kwaliteit en innovatie van de OG-opleiding.
 • Is op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen het opleidingsveld van Pedagogische en Psychologische BIG-opleidingen.
 • Beschikt aantoonbaar over leidinggevende en didactische kwaliteiten. 
 • Is bij voorkeur in staat tot het combineren van het hoofdopleiderschap OG met hoofdopleiderschap GZ K&J (ongeveer 8 uur) in dezelfde regio.
Sollicitatieprocedure en tijdpad 
 • Kandidaten worden uitgenodigd vóór 30 april 2021 te reageren.
 • Zij kunnen hun sollicitatie sturen aan RINO Groep t.a.v. Jeannette Bakker (ambtelijk secretaris Stichting BoPP West Nederland) Oudenoord 6, 3513 ER in Utrecht of mailen naar j.bakker@rinogroep.nl
 • De sollicitatiecommissie voert in mei/juni 2021 gesprekken met geselecteerde kandidaten.
 • De commissie draagt de gekozen kandidaat voor aan het Stichtingsbestuur. 
Aanstelling
Aanstelling is in overleg.

Meer informatie
Bij vragen kun je contact opnemen met mevrouw dr. Karin Hendriks, manager BIG-afdeling, k.hendriks@rinogroep.nl.