Hedda's blog

Regelmatig blogt onze bestuurder Hedda van ’t Land over actuele ontwikkelingen in de geestelijke  gezondheidszorg, onder meer over de gevolgen van de coronapandemie.

Ondergedoken

10 november 2020
In deze blog vertelt Hedda over de angst van LHBT-docenten. Nog steeds zijn er docenten die niet durven te laten zien wie ze echt zijn. De wet is niet zo eenduidig als we denken.

'Van mening verschillen is gezond in een volwassen democratie, maar de ruimte die de één inneemt mag niet ten koste gaan van die van de ander.'
Hedda van 't Land

Lees de blog


 

De troost van Camus

16 oktober 2020
In deze blog vertelt Hedda over de onvoorspelbaarheid van het leven. Ziekte, dood, ontslag, een virus: ze kunnen ons leven rücksichtslos op z’n kop zetten. De filosofie van Albert Camus kan ons misschien troost bieden. 

'De crux van het leven is onze vrijheid: de mens is weliswaar niet vrij om aan zijn lot te ontsnappen, maar hij heeft wel de vrijheid om zijn leven zelf vorm te geven.'
Albert Camus

Lees de blog


 

Zijn wij nog wel de baas?

28 augustus 2020
In deze blog vraagt Hedda zich af in hoeverre wij mensen überhaupt de touwtjes in ons leven eigenlijk in handen hebben. Mensen zijn gewend dat geluk en gezondheid eigen keuzes zijn. Nu dat even niet meer zo is, treft dat de mensheid. 

'Er gingen geluiden op dat onze samenleving blijvend socialer en warmer zou worden en minder individualistisch. Helaas werd er te vroeg gejuicht.'
Hedda van 't Land

Lees de blog


 

'Zien jullie mij? Horen jullie mij?'

17 juni 2020
In deze blog legt Hedda uit waarom interactie zeker in tijden van online onderwijs essentieel is. Pubers hebben deze interactie nodig voor de ontwikkeling. Zij kunnen zich door deze crisis eenzaam en neerslachtig gaan voelen.

'Een gebrek aan dialoog en interactie is een recept voor vervreemding en sociaal isolement.'
Hedda van 't land

Lees de blog


 

Is vreemdgaan altijd fout?

7 februari 2020
In deze blog gaat Hedda in op het onderwerp 'vreemdgaan' en de gewetensvraag: 'Goed of fout?' ‘Mensen willen niet altijd de persoon verlaten met wie ze samen zijn, maar de persoon verlaten die ze zelf zijn geworden’ stelt Esther Perel.

‘Mijn taak als therapeut is om de geheimen juist niet uit de weg te gaan of te vermijden, maar met het geheim te werken.’
Esther Perel

Lees de blog


 

De ander écht zien

24 januari 2020
In deze blog gaat Hedda in op de vraag of de mens van nature geneigd is om de ander écht te zien, zonder vooringenomenheid, of kijken we juist liever weg van de ander? Sociale connecties zijn letterlijk van levensbelang. 

'Mensen leven eenvoudigweg langer en zijn over het algemeen lichamelijk gezonder als ze vrienden hebben.'
Hedda van 't land

Lees de blog


 

Lijden en tegenslag zijn onvermijdelijk

11 december 2019
In deze blog legt Hedda uit waarom zij lijden en tegenslag in het leven onvermijdelijk vindt. Dat accepteren lijkt in deze tijd lastiger dan ooit. De maakbaarheidsgedachte voert de boventoon.

'Op jonge leeftijd nam ik afscheid van het idee dat het leven en geluk maakbaar zijn.'
Hedda van 't land

Lees de blog 

Levend verlies

6 november 2019
In deze blog vraagt Hedda zich af waarom we geen rituelen hebben om verlies tijdens leven te markeren. Rouw komt vaak voor bij ouders van een ernstig gehandicapt kind. ‘Levend verlies’ noemt emeritus-hoogleraar en klinisch psycholoog Manu Keirse dit.

'Meer dan een miljoen Nederlanders maken dagelijks verlies tijdens leven mee.'
Hedda van 't land

Lees de blog 

Denken aan de dood is mensenlijk

7 oktober 2019
In deze blog bespreekt Hedda het thema suïcide als onderdeel van het mens-zijn. Voor de mensen die eraan denken is het vooral een nooduitgang om aan de kwellende levensomstandigheden te ontsnappen. 
 

'Gedachten aan suïcide hoeven niet direct gerelateerd te zijn aan een psychiatrische diagnose.'
Hedda van 't Land

Lees de blog

 

Pubers zijn geen volwassen criminelen

24 september 2019
In deze blog staat Hedda stil bij grensoverschrijdend gedrag van pubers. Pubers zoeken nu eenmaal de grenzen op. Ze zijn volop in ontwikkeling en maken wel eens impulsieve keuzes. Hoe moeten we daar mee om gaan?

'Mijn moeder had een visie die naadloos paste bij de jaren zestig van de vorige eeuw: anti-autoritair en tegen de gevestigde orde.'
Hedda van 't land

Lees de blog


 

Zinsgevingsvragen, wie vult de leegte?

9 september 2019
In deze blog gaat Hedda in op de rol van de Kerk als tegenhanger van de doorgeschoten individualisering in onze samenleving. 

'Ook voor mij is de kerk geen vanzelfsprekende plek om troost en steun te zoeken en over zingeving na te denken.'
Hedda van 't Land


Lees de blog


 

'Als kind dacht ik dat het normaal was om klappen te krijgen thuis'

26 juni 2019
In deze blog gaat Hedda in op kindermishandeling en onderstreept zij het belang van tijdige signalering en de noodzaak dat professionals hier continu alert op zijn. Uit onderzoek blijkt dat de gevolgen van mishandeling voor een kind groot kunnen zijn. 

'Het ongemak was voelbaar. Want niemand van ons had iets gemerkt of gezien.'
Hedda van 't Land

Lees de blog 

Vakantiemythe

12 juni 2019
In deze blog vraagt Hedda zich af of vakantie werkelijk een bron van geluk is, een manier om te herstellen en te ontspannen. Is dat nog wel mogelijk in een tijd waarin identiteitsvorming zo gewoon is geworden?

'Jezelf onderscheiden staat in deze tijd dus voorop, overal geweest zijn.'
Hedda van 't land

Lees de blog 

De tragiek van ons bestaan

18 mei 2019
In deze blog heeft Hedda het over saamhorigheid als buffer tegen fragiliteit en individuele kwetsbaarheid. Over kracht en kwetsbaarheid. Overwinning en verlies. Ze gingen die middag op het Museumplein hand in hand.

'Jezelf verliezen in een groep, jezelf overstijgen voelt veilig.'
Hedda van 't land

Lees de blog 

Bloemen plukken op vrijdag

18 april 2019
In deze blog vertelt Hedda over de (angst)gevoelens van haar dementerende schoonvader. Dementie komt in Nederland vaak voor, maar welk gevoel speelt er dan bij deze mensen?

'Zijn wij lief en is de omgeving gunstig en vertrouwd, dan is iemand met dementie ook rustig en aardig.'
Hedda van 't land

Lees de blog


 

Het rechteloze sektekind

28 maart 2019
In deze blog vraagt Hedda zich af wat psychologische misstanden binnen sektes doen met de psychische ontwikkeling van kinderen die in zo'n sekte opgroeien. Beschermen wij kinderen wel voldoende in dit soort situaties?

'Kinderen zijn kwetsbaar en kiezen immers niet zelf om in sektes te leven.'
Hedda van 't land

Lees de blog
(Schijn)werkelijkheid

6 februari 2019
In deze blog vertelt Hedda over de mogelijkheden van virtual reality (VR) en over haar eigen ervaring met VR. VR wordt steeds groter en verspreid over meerdere sectoren. Hoe groot wordt deze schijnwerkelijkheid? 

'Ik verloor mijn evenwicht en greep me gauw vast aan de eettafel.'
Hedda van 't land

Lees de blog 

Wie is er eigenlijk van god los?

15 januari 2019
In deze blog reageert Hedda op de veelbesproken Nashville-verklaring. 

'Ik weet bijna niet waar ik moet beginnen om uit te leggen wat het belang is van mensen die de hand reiken aan degenen die worstelen met hun geaardheid en in eigen kring niet geaccepteerd worden.'
Margriet van der Linden

Lees de blog